Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 januari 2019

Svensk standard sänkte svansbitning till en femtedel

Det går att sänka omfattningen av svansbitning till en femtedel, visar ett danskt försök som har jämfört ett traditionellt danskt stall med svensk standard.

 Svanskupering är fortfarande standard för omkring 97–98 procent av alla grisar som produceras i Danmark.
Svanskupering är fortfarande standard för omkring 97–98 procent av alla grisar som produceras i Danmark. FOTO: Ann Lindén

Försöket genomfördes av danska Seges med syfte att studera skillnaderna i svansbitning mellan det danska och det svenska uppfödningssystemet.

De danska boxarna hade 33 procent fast golv och 67 procent spaltgolv medan de svenska hade 23 procent spaltgolv i form av en avskild gödselhörna. Storleken var i stort sett densamma, cirka 11,5 kvadratmeter.

0,2 kvadratmeter mer

Men med hänsyn till gällande lagstiftning tilldelades grisarna i de svenska boxarna 0,9 kvadratmeter per djur medan de i de danska boxarna hade 0,69 kvadratmeter. Detta innebar att 2 318 grisar passerade enligt det danska systemet men endast 1 615 enligt det svenska.

I de svenska boxarna ströddes halm på golvet medan det i de danska satt en halmautomat. Grisarna våtutfodrades i långkrubba där också vattenventilen satt i de danska boxarna medan den i de svenska satt i gödselhörnan.

Stor skillnad

När försöket summerades hade 23 procent av grisarna i de danska boxarna drabbats av någon form av svansbitning jämfört med 5 procent i de svenskinspirerade boxarna. Svansbitning uppstod i 51 procent av de danska boxarna men bara i 11 procent av dem enligt svensk modell.

Typerna av svansbitning var av ungefär samma karaktär oavsett boxmodell men problemen startade tidigare i de danska boxarna. Det kan förklaras med att grisarna i de svenska boxarna hade mindre utrymme vid foderkrubban i slutet av sin tillväxtperiod. Av de grisar som blev bitna var det bara 7 procent som miste mer än halva svansen.

Grisar blandades

Grisarna vägde i medeltal 22 kilo när de sattes in i slaktsvinsboxarna. De sorterades då efter storlek och vilket innebar att grupperna blandades.

Försöksledarna noterar att stallpersonalen var ovan vid blötutfodring vilket resulterade i en del driftstörningar men att detta drabbade båda försöksgrupperna i ungefär samma utsträckning.

I samtliga boxar rådde generellt sett god hygien och de svenskinspirerade boxarna överraskade positivt med att ha torra och rena golv även under de varmaste dagarna.

26 kronor dyrare

I försöket räknades även på ekonomin där den svenska modellen kostade 19 danska kronor, motsvarande 26 svenska kronor, mer per gris att producera.

”För att få ekonomi i produktionen måste det därför antingen uppnås ett högre pris för köttet och/eller en bättre produktivitet”, skriver försöksledarna i en kommentar.

LÄS MER: Danmark gör det svårare att svanskuperaLÄS MER: Dansk grisgård inspireras av Sverige

Relaterade artiklar

Till toppen