Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 april 2018

Svenska bönder extra utsatta för hat

Sverige är ett av de länder där bönder är extra utsatta för hat och hot, både på nätet och genom aktivister som söker sig till gårdar. Det visar en enkät bland europeiska lantbruksjournalister som Land Lantbruk låtit göra.

 Catharina Rudolphsson, köttdjursuppfödare diskuterar hot och hat mot svenska bönder med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.
Catharina Rudolphsson, köttdjursuppfödare diskuterar hot och hat mot svenska bönder med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och LRF:s förbundsordförande Palle Borgström. FOTO: Maria Törner

I tidningar, radio och tv kunde allmänheten i förra veckan ta del av de trakasserier som svenska bönder och deras familjer lever med. Cirka 1 000 bönder uppger att de har utsatts för hat och hot i olika former kopplat till sina företag och många fler lever med en oro för att bli drabbade.

Inlägg i Aftonbladet

Frågan lyftes i ett inlägg i Aftonbladet av LRF:s ordförande Palle Borgström och sedan togs den vidare i nyhetsartiklar och av ledarskribenter i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht agerade och kallade till sig LRF:s ordförande Palle Borgström för att orientera sig om situationen och för att få förslag på lösningar (se faktaruta här intill).

Svenskar drabbas hårdare

Land Lantbruk har intervjuat lantbruksjournalister i fem EU-länder om det finns hat och hot – och hur det i så fall ser ut – i deras hemländer. Sammantaget är näthatet mot bönder utbrett även där. Men när det gäller utsattheten från aktivister som demonstrerar vid hem och gårdar tycks svenska lantbrukare drabbas hårdare än sina europeiska kolleger.

I den åtgärdslista som Palle Borgström lämnade över till regeringen är det tydligt att allemansrätten och möjligheten att demonstrera utanför planlagt område som gör att det kan ske direkt utanför husknuten.

Exempel ur åtgärdslistan som ska skydda svenska bönder

Om hot och intrång: Lagar behöver reformeras eller förtydligas så att aktiviteter med egentligt syfte att trakassera enskilda näringsidkare eller personer inte får ske på privat mark.

Om hot på nätet: Polisen och andra myndigheter måste arbeta för att vända utvecklingen där militanta aktivister tror sig kunna hota LRF:s medlemmar och deras familjer utan att riskera att straffas.

Om arbetssättet i stort: LRF anser att polisen borde arbeta samlat på nationell nivå. Samt att särskilda brottskoder för brott med djurrättsliga motiv bör upprättas. I åtgärdslistan föreslås brottskoderna: inbrott med djurrättsmotiv, olaga hot med djurrättsmotiv samt olaga intrång med djurrättsmotiv.

LÄS OCKSÅ: Så ser problemen med djurrättsaktivister ut i resten av EuropaMediestorm efter LRF:s larm om aktivistattackerLRF lämnade åtgärdslista om hot mot bönder till Bucht

Relaterade artiklar

Till toppen