Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 26 april 2018

Svenska bönder mer positiva

Oro för konsekvenserna av Brexit och oberäkneligt väder är ett par av orsakerna till att europeiska lantbrukare har fått en något mer negativ syn på framtiden, enligt den senaste lönsamhetsundersökningen i tio EU-länder.

 Grisproduktion är en sektor där oron är som störst.
Grisproduktion är en sektor där oron är som störst. FOTO: Magnus Martinsson / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

Det är LRF Konsult som tillsammans med Swedbank och Sparbankerna presenterar den senaste upplagan av EU-barometern. Omkring 8 000 lantbrukare tillfrågades under september-november i fjol hur de ser på sin nuvarande och förväntade ekonomiska situation.

Sammantaget är synen på den egna lönsamheten i det närmaste oförändrad jämfört med början av 2017. Generellt är lantbrukarna mer positiva till sin nuvarande ekonomi än till den förväntade utvecklingen framöver.

Mjölkbönder positiva

Enligt barometern hör växtodling samt grisproduktion till de sektorer där oron är störst. Mest positiva är mjölkproducenterna.

”Rapporten visar att det finns en större optimism bland svenska lantbrukare än bland deras europeiska kollegor”, säger Ulf Möller, skog och lantbruksansvarig vid Swedbank och Sparbankerna, i ett pressmeddelande.

”Det är så klart positivt men då de verkar på en global marknad är det viktigt att ta tillvara på hela Europas intressen och så långt det är möjligt jobba för att stärka det europeiska lantbrukets konkurrenskraft, inte minst för konsumenternas skull som vill ha bra varor”, fortsätter han.

Oro för Brexit

I barometern framhålls att det allmänt råder osäkerhet kring hur de globala marknaderna för lantbruksprodukter kommer att utvecklas. Till det kommer Brexit med potentiell påverkan på bland annat konsumentefterfrågan, valutakurser och producentpriser.

För Danmarks del noteras att lantbrukarna där befinner sig under dubbel press från dels strukturomvandling dels vacklande förtroende från konsumenterna.

”Det skickar signaler om vikten av att alltid ligga steget före och ha koll på förändrade marknadsförutsättningar för att kunna agera med rätt åtgärd”, säger Jimmy Larsson, segmentschef för skog och lantbruk vid LRF Konsult, i pressmeddelandet.

Polska bönder vill investera

I Tyskland har lantbrukarnas vilja att investera ökat väsentligt, enligt barometern. I Polen, för att ta ännu ett exempel, graderar lantbrukarna sin nuvarande ekonomiska situation något högre än under våren 2017. Det finns vilja att investera i både traktorer och skördetröskor.

Stor skillnad hos svenska bönder

De svenska lantbrukarnas syn på lönsamheten redovisades i Lantbruksbarometern 2017, vilken Land Lantbruk rapporterade om i mars.

Där framgick bland annat att lönsamhetsindex var positivt för första gången på tio år. Samtidigt var det stor skillnad i index mellan de olika produktionsgrenarna. Grisköttsproducenterna noterades med ett index på 70 för bäst lönsamhet. För växtodlingsproducenterna var lönsamhetsindex minus 40.

Fotnot: De länder som ingår i EU-barometern är Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sverige och Storbritannien.

Informationen har sammanställts av organisationen Copa Cocega.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen