Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 februari

Svenska mjölkgårdar står sig i konkurrensen

Svenska mjölkgårdar har en bra konkurrenskraft visar en europeisk jämförelse. Höga svenska köttpriser är en förklaring. Betydligt sämre ser det ut för mjölkbönder i Danmark och Nederländerna.

 Susanne Bååth-Jacobsson, företagsrådgivare på Växa.
Susanne Bååth-Jacobsson, företagsrådgivare på Växa. FOTO: Anders Ingvarsson

I jämförelsen som gjorts av EDF, European Dairy Farmers, ingår 300 gårdar runt om i Europa med mellan 17 och 4300 kor. Hälften av gårdarna har färre än 160 kor.

– Jämförelsen visar att Sverige är ett dyrt land att producera mjölk i. Vi har höga kostnader för arbetskraft, maskiner och byggnader. Men samtidigt har vi låga kostnader för mark och vi har hög avkastning vilket gör att vi ligger bra till, säger Susanne Bååth-Jacobsson, företagsrådgivare på Växa.

Irland sticker ut

Men det som verkligen sticker ut i jämförelsen är svenska slaktpriser på nöt. De senaste åren har priset på nötkött skjutit i höjden, vilket många mjölkgårdar klarat av att utnyttja. Något som påverkar deras resultat.

Hon påpekar att jämförelsen inte visar lönsamheten i snitt för de olika länderna – men att de speglar konkurrenskraften mellan olika länder.

I jämförelsen sticker Irland ut. Irlands mjölkbönder har stark konkurrenskraft och kan klara ett lågt mjölkpris tack vare mycket betesdrift och låga byggkostnader.

– I andra änden finns Nederländerna som går sämre och sämre och hamnar på en jumboplats. De belastas av att de drog på sig stora kostnader för mjölkkvot och sedan av fosforregler som gör att många stallplatser står tomma, konstaterar Susanne Bååth-Jacobsson.

Även danska mjölkbönder ligger sämre till – mycket på grund av hög skuldsättning.

”Hög mjölkavkastning”

För svensk del ser det alltså sedan 2016 ganska ljust ut i en europeisk jämförelse, även om det också finns dem som har det kärvt.

– Vi ser att vi har en bra konkurrenskraft i en jämförelse med övriga Europa. Vi har hög mjölkavkastning, väldigt duktiga mjölkbönder och effektiv produktionsstyrning.

Ett område som kan bli bättre är arbetseffektiviteten konstaterar Susanne Bååth-Jacobsson. Hon pekar ut det som ett viktigt område att arbeta med för stärkt konkurrenskraft.

De bästa svenska gårdarna i jämförelsen producerar 310 kilo mjölk per arbetat timme – de sämsta bara 170.

– Samtidigt är det ett område lantbrukarna har dålig koll på, trots att det har stor inverkan på resultatet. Det är viktigt att arbeta med kostnaderna på flera områden och inte bara titta på mjölkpriset.

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen