Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 september 2019

Svenskarna äter allt mindre importerat kött

Den senaste statistiken från Jordbruksverket visar att svenskarnas förbrukning av importerat kött sjunker för tredje året i rad.

 Importen av samtliga köttslag har minskat. Trenden med en minskad import har pågått under flera år nu, allra mest för griskött.
Importen av samtliga köttslag har minskat. Trenden med en minskad import har pågått under flera år nu, allra mest för griskött. FOTO: Istock

Jordbruksverkets beräkningar för januari-juni 2019 visar att importen har minskat för samtliga större köttslag. När det gäller griskött är minskningen inne på sjätte året.

Svenskt kött står starkt

Den svenska produktionen av kött har utvecklats åt olika håll, samtidigt som den svenska marknadsandelen fortsätter att stärkas.

– Djuretik och antibiotika är frågor som prioriteras högt hos konsumenter som vill äta hållbart. Utvecklingen innebär en konkurrensfördel för närproducerad, svensk mat och gynnar inte minst köttet, där den svenska produktionen är förknippad med många mervärden, säger den jordbrukspolitiske utredaren Åsa Lannhard Öberg i ett pressmeddelande.

Fakta: Utvecklingen av köttmarknaden

De tre viktigaste delarna under första halvåret 2019, jämfört med samma period 2018:

· Den totala förbrukningen av kött minskade med 3,1 procent, vilket är en något större minskning än vid den förra halvårsavstämningen. Under första halvåret förbrukade vi i genomsnitt 15,6 kg griskött, 11,9 kg nötkött, 0,75 kg lammkött och 11,1 kg matfågel.

(Förbrukning visar åtgången av kött i slaktad vikt. Generellt halverar man förbrukningssiffran för att få fram hur mycket som konsumeras.)

· Importen av samtliga köttslag minskade. Trenden med en minskad import har pågått under flera år nu, allra mest för griskött.

· Svenskarna äter en större andel svenskt kött. Importen minskar i något snabbare takt än vad förbrukningen gör och detta leder till att den svenska marknadsandelen ökar. Marknadsandelen var under första halvåret i år 76,5 procent för griskött, 59,7 procent för nötkött, 26,6 procent för lammkött och 71,3 procent för matfågel.

Källa: Jordbruksverket

Global handel påverkar utvecklingen

Utöver det noterar Jordbruksverket att det är flera händelser i omvärlden som påverkar utvecklingen på den svenska köttmarknaden. Dels gör den svaga svenska kronan att det blir mindre intressant att importera kött. Likaså har handelskonflikten mellan Kina och USA kastat om handelsströmmar på den globala marknaden.

Mindre kött från Brasilien

Debatten om Brasiliens politiska beslut angående jordbrukssektorn kan ha påverkat importen av brasilianskt kött. Normalt utgör köttet omkring 40 procent av EU:s import, vilket nu har minskat med 5 procent. Direktimporten av nötkött till Sverige från Brasilien är dock marginell.

LÄS MER: Importen av mejeriprodukter ökarMajoriteten vill ha svenskt kött i offentliga kök

Relaterade artiklar

Till toppen