Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 juli 2017

Sveriges grundvatten ska kartläggas

Med start i höst ska Sveriges geologiska undersökning, SGU, kartlägga grundvattnet och inventera brunnar för att stå rustade inför framtidens hotande vattenbrist.

 Inventering av brunnar och källor ska göras.
Inventering av brunnar och källor ska göras. FOTO: Mostphotos

Det finns en risk att vattenbristen som varit under de senaste åren kan komma att bli värre i framtiden. I år är grundvattennivåerna i landet de lägsta sedan slutet av 1960-talet.

Mer information behövs, dels om var det finns nya potentiella grundvattentillgångar och dels mer information generellt om grundvattenmagasin och grundvattenbildning.

Info om grundvatten

I vad som beskrivs som en av de största satsningarna på grundvatten hittills ska nu Sveriges geologiska undersökning, SGU, ta fram detaljerad information om grundvattnet i landet.

Regeringen stödjer detta arbete med närmare 30 miljoner kronor per år från och med 2018 och två år framåt.

– Det här möjliggör ett arbete som vi tror kan bidra till en bättre förståelse kring grundvatten, till exempel vad gäller bildning, sårbarhet och variationer i nivåer och kemi över tid, säger Göran Risberg, chef för avdelningen mark och grundvatten vid SGU i en skriftlig kommentar.

Mäter från helikopter

Under hösten kommer SGU kartlägga utsatta områden, dels med geologisk analys, men även med så kallade TEM-mätningar: elektromagnetiska mätningar som görs från helikopter.

Det kommer bland annat att göras inventeringar av brunnar och källor, mätning av grundvattennivåer, geofysiska mätningar och borrningar.

Stöder kommuner

Kartläggningen kommer sedan kommuner och länsstyrelser att kunna använda vid projektering av vattentäkter.

– Genom att identifiera och beskriva landets grundvattentillgångar, kan vi öka stödet till länsstyrelser och kommuners arbete med vatten- och materialförsörjningsplanering, säger Göran Risberg.

SGU ska även undersöka om det går att samla in och lagra data, på nationell nivå, om grundvattennivåer som andra aktörer har tagit fram på regional och framför allt lokal nivå.

Detta ska SGU också göra:

Bygga ut grundvattennätet.

Utveckla digitala tjänster om grundvatten, frågor kopplade till övervakningen av grundvatten inklusive hantering av den ökade informationsmängden.

Ta fram underlag för att identifiera och säkra viktiga dricksvattentillgångar i Sverige för framtiden.

Presentera grundvatteninformationen i 3D. Inom samhällsbyggnad är 3D ett verktyg i planeringsarbetet.

Läs mer: Ny tjänst ska hjälpa vid vattenbrist

Trots vattenbrist – vatten finns det gott om

Mer pengar till VAKA

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen