Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 oktober 2018

Ta hjälp med att granska avtalsförslaget

Fråga: Ett bolag som vill öppna grustäkt på min mark har gett mig förslag till nyttjanderättsavtal. Är det något särskilt jag behöver tänka på som ska stå i avtalet?

 Jessica Wieslander.
Jessica Wieslander.

Juristen svarar: Precis som vid andra sorters avtal finns det en del grundläggande moment som behöver finnas med i ett täktavtal. Det är parternas namn och en korrekt fastighetsbeteckning med en kartskiss som visar vilket område som berörs.

Ni behöver också bestämma hur länge avtalet ska gälla, hur och när det kan sägas upp och vad som händer om avtalet inte sägs upp. Ska det förlängas på en period till som är lika lång, övergå i ett tillsvidareavtal eller ska avtalet förlängas i kortare tidsbestämda perioder?

När det kommer till ersättningen brukar de flesta täktavtal ha en direkt koppling till hur mycket material som utvinns. Det finns olika sätt att mäta det, så tänk på att det är viktigt för dig att kunna kontrollera ersättning mot uttag.

Det är inte ovanligt att uttagen efter en tid blir mindre än markägaren hoppats. För att skydda dig mot en situation där du blir bunden av ett avtal som inte ger dig någon ersättning ska du försöka få med antingen en lägsta garanterad årlig ersättning eller möjlighet att säga upp avtalet i förtid om inte en viss minsta mängd material utvinns per år.

Apropå uppsägning kan det vara så att det som benämns nyttjanderättsavtal i själva verket är ett anläggningsarrende. Det är fallet om nyttjanderättshavaren genom avtalet får en rätt att uppföra byggnad som används i verksamheten.

Anläggningsarrendatorn har ett indirekt besittningsskydd, vilket kan medföra skadestånd om du säger upp avtalet eller kräver oskäliga villkor för att förlänga det. Skadeståndet kan bli högt och därför är det viktigt att du får ett avtal som är bra även på lång sikt, alternativt att besittningsskyddet avtalas bort.

Andra viktiga saker att tänka på är bolagets rätt att använda eller anlägga vägar och ansvaret för återställning vid avtalstidens slut.

Vill du inte att nyttjanderätten ska kunna överlåtas till någon annan måste det framgå av avtalet.

Jag tycker du ska ta hjälp med att granska avtalsförslaget, för det kommer bli ett långvarigt avtalsförhållande med relativt stora ekonomiska konsekvenser.

Jessica Wieslander

Jurist LRF Konsult

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen