Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 juni 2019

Tåligare växter och högre skörd med sortblandningar

Att odla två sorters korn på samma åker kan minska skadedjurstrycket och höja produktiviteten. Kommunikation mellan kornsorterna kan vara en möjlig förklaring, visar en ny studie från SLU.

 Fältförsök med sortblandningar vid SLU:s forskningsstation i Lövsta utanför Uppsala.
Fältförsök med sortblandningar vid SLU:s forskningsstation i Lövsta utanför Uppsala. FOTO: Dimitrije Markovic

Växter utsöndrar ständigt kemiska signaler. När växter i närheten snappar upp signalerna kan de dels förbereda sitt försvar innan de själva angrips, dels anpassa sin egen tillväxt efter hur snabbt grannarna växer.

– Det är känt sedan länge att skadade växter kan varna andra närliggande växter om angrepp. Men den här studien har visat att även friska växter kan kommunicera med varandra, säger Iris Dahlin, agronom och forskare i växtproduktionsekologi vid SLU.

 Illustration av hur luftflödet bär flyktiga ämnen i exponeringsburar.
Illustration av hur luftflödet bär flyktiga ämnen i exponeringsburar. FOTO: Dimitrije Markovic

Mindre kem och gödsel

Bättre förståelse för hur växterna kommunicerar är positivt på flera sätt, anser Iris Dahlin. Det skulle kunna minska behovet av kemiska bekämpningsmedel och gödsel, men mer forskning behövs. I den här studien har bara fyra sortkombinationer testats och det står inte klart exakt vilka kemiska ämnen växterna sänder ut. Med tanke på förra sommarens torka så skulle hon ändå råda svenska lantbrukare att använda sortblandningar.

– När två sorter odlas på samma fält ökar chansen att en sort klarar sig. Då har man åtminstone halva skörden inne, säger Iris Dahlin.

 Iris Dahlin, forskare i växtproduktionsekologi, har gjort studien om kommunikation mellan växter.
Iris Dahlin, forskare i växtproduktionsekologi, har gjort studien om kommunikation mellan växter. FOTO: Rosa Dahlin

Försök i fält och labb

I fältförsök reagerade kornsorterna olika beroende på vilken annan sort de odlades med. Vid samodling av vissa sorter minskade angreppet av bladlöss. Andra sorter anpassade sin tillväxt efter sina grannar och kunde samla på sig kväve effektivare med högre avkastning som följd. Det innebär också att framtida konkurrens mellan växterna minskar.

För att testa om skyddet mot bladlöss berodde på signaler mellan växter utfördes även försök i laboratorium. Plantorna stängdes in i varsin specialdesignad bur, där ämnen från en kornsort fördes över till en annan sort. Efter några dagar visade sig vissa sortkombinationer vara betydligt mindre attraktiva för bladlöss. Det var samma sorter som drabbades mindre av bladlusangrepp i fält.

Enligt studien kan resultaten lägga grund till utvecklingen av hållbarare växtskydd mot skadegörare och högre produktivitet i sortblandningar.

LÄS MER: Blandningen höstvete och råg minskar angreppenLÄS MER: Luftburen signal håller lössen borta från majsen

Relaterade artiklar

Till toppen