Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 december 2018

Torkan gav historiskt låg skörd av svensk matpotatis

Sommarens värme och torka anges som främsta skälen till att årets svenska skörd av matpotatis är rekordlåg.

Till och med lägre än missväxtåren 1867 och 1899.

 Sommarens torka har gett en historiskt låg skörd av matpotatis.
Sommarens torka har gett en historiskt låg skörd av matpotatis.

449 400 ton matpotatis skördades 2018. Det är en lägre skörd än under till exempel åren 2006, 2007 och 2015, rapporterar Jordbruksverket.

Men det stannar inte där. Årets värme och torka gav en så dålig skörd att den till och med understeg missväxtåren 1867 och 1899.

Ekologisk odling spelar in

Och även om den extremvarma sommaren är den främsta orsaken till det låga matpotatisresultatet så spelar även andra saker in. Större arealer skördas som färskpotatis och andelen ekologiskt odlad matpotatis har ökat.

Obärgade arealer

Årets skörd av matpotatis på 449 400 ton är en minskning med 77 600 ton (15 procent) jämfört med 2017. Och då ska det tas med i jämförelsen att stora obärgade arealer sänkte hektarskörden förra året.

Bevattning räddaren

I år har de odlingar som bevattnats också kunnat skördas fullt ut, men vattnet har inte alltid räckt för hela området. Alla odlare har inte heller haft möjlighet att vattna sina grödor.

För små potatisar

I vissa fall har skörd lämnats obärgad eftersom det inte ens varit lönt att ta upp potatisen. Knölarna har varit för små.

Även potatis för stärkelse påverkades av sommarens väder och hektarskörden minskade med 20 procent jämfört med 2017.

Potatisskörden 2018 i siffror

· 449 400 ton matpotatis skördades i Sverige

· 2018 skördades i snitt 17 procent mindre matpotatis jämfört med de senaste fem åren

· Arealen för matpotatis uppgick till 16 000 hektar, en minskning med sex procent jämför med 2017

· Minskningen för arealen var störst i Skåne och i Västra Götalands län

· Totalt skördades 270 800 ton potatis för stärkelse 2018

LÄS MER: Effekterna av sommaren får bred påverkan

LÄS MER: LRF: Priset på svensk mat måste höjas

LÄS MER: Lägsta resultatet för lantbruket på 30 år

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen