Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 augusti 2018

Torkan kan ge färre mjölkkor

Mjölkbönder väljer att i spåret av torkan seminera färre kor. Rådgivarna på Växa Sverige varnar för att det kan leda till brist på bra mjölkkor de kommande åren.

FOTO: Marie Henningsson

– Även om det känns tufft nu måste vi lyfta blicken och se framåt. Många säger att de har platsbrist och foderbrist för kalvarna. En del pratar om avlivande av mjölkkalvar som ett alternativ, men kalvar äter mycket lite grovfoder och nästa år är ett nytt foderår då vi förutsätter bättre skörd, säger Helena Kättström, avdelningschef för djurhälsa vid Växa Sverige.

Minskning går fortare

Antalet semineringar har minskat under flera års tid. Det är en följd av den stadiga minskningen av antalet mjölkkor i landet. Under perioden januari till april minskade semineringarna med 7 procent jämfört med året innan samma period.

– För maj och juni ser vi en accelererande minskning av semineringarna på 11 procent, säger Birgitta Sjödin, avdelningschef fält Växa Sverige.

Seminera rätt djur

Hon understryker att det i år är viktigare än någonsin att hålla koll på brunst hos kor och kvigor. Andelen djur som inte visar brunst i samband med höga temperaturer ökar, vilket gör att tiden till första insemination förlängs, och därmed kalvningsintervallet. Även inkalvningsåldern kan höjas.

– I år kan det krävas fler semineringar för att få en ko dräktig. Om man vill minska på djurantalet är det viktigt att välja att seminera rätt djur. Om du vill säkerställa att få tillräcklig med rekrytering till kommande år kan du använda könsbestämd sperma för att öka chansen att få en kviga, säger Birgitta Sjödin.

Kan krävas flera semineringar

I Växas statistik kan man se hur antal inseminationer per påbörjat hondjur är högre under sommarperioden varje år. Trots en trend som visar allt färre inseminationer per hondjur, är mönstret likadant. Vissa källor pekar på att i extrema fall bara 10 till 20 procent av semineringarna på brunstiga och värmestressade kor resulterar i dräktighet.

– Tänk därför på att de semineringar som vi gör nu resulterar i en kalv som föds till nästa fodersäsong. Därför är det nu extra viktigt att seminera på alla brunster du ser på de djur som skall sparas, eftersom vi får räkna med fler semineringar per dräktighet denna sommar. Tänk också på att dräktighetsundersöka så fort som möjligt så du undviker att utfodra tomma kor i onödan. Med ultraljud kan vi undersöka redan efter 30 dagar, säger Birgitta Sjödin.

”Analysera fodret”

Växas rådgivare har mycket att göra. Frågorna är många om hur man ska klara fodret i vinter, hur man ska utfodra rätt för att få ut mesta möjliga mjölk och behålla friska djur.

– Ett sådant här år är det viktigt att titta på alla parametrar. Vilket foder man har, tillgången till det, vilka djur som man ska ge vilket foder till. Det gäller att vi alla hjälps åt och att vi ingjuter mod hos dem som har en svår fodersituation. Det kommer också fram förslag på okonventionellt grovfoder, det gäller då att veta vilken effekt det får på hälsan och produktionen. Tänk på att analysera fodret, säger Birgitta Sjödin.

FAKTA: Värmepåverkan på kor

· Hög värme i kombination med hög fuktighet sätter press på mjölkande kor. Fertiliteten kan sjunka med 20 procent under juli och augusti. Under hösten kan den sjunka med 5 procent till följd av sena effekter av värmestress, till exempel klövsjukdom.

· Vissa källor pekar på att bara 10 till 20 procent av semineringarna på brunstiga och värmestressade kor resulterar i dräktighet.

· Under extremt heta sommardagar kan mjölkproduktionen sjunka så mycket som 50 procent.

· Celltalet kan stiga med 20 000 kronor i tankmjölken i snitt.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen