Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 augusti 2015

Travtränare får behålla sina hästar

Travtränaren Hans-Ove Skogh behöver inte begränsa antalet hästar till två. Det står klart sen förvaltningsrätten i Stockholm sagt sitt.

Så här såg det ut i Land Lantbruk nummer 23 2015.
Så här såg det ut i Land Lantbruk nummer 23 2015. FOTO: Göran Hartman

"Det är ostridigt i målet att samtliga hästar på gården är välmående och i gott skick. Länsstyrelsens observationer har snarare att göra med förutsättningarna på gården än en brist i omsorgen av hästarna".

Upphäver beslut

Så skriver förvaltningsrätten i Stockholm i den dom där de upphäver länsstyrelsens beslut att från och med den 1 september begränsa antalet hästar hos travtränaren Hans-Ove Skogh till två. Förvaltningsrätten ifrågasätter också länsstyrelsens bedömning att hästarna haft brist på rent vatten, sedan Hans-Ove Skogh visat att det är ytskiktet på badkaren som är slitet.

Däremot delar domstolen länsstyrelsen bedömning att förhållandena för hästarna måste vara godtagbara året om, det vill säga att hagarna inte får bli alltför gyttjiga under blöta perioder.

Nöjd med domen

Hans-Ove Skogh är nöjd med förvaltningsrättens dom, vilken har vunnit laga kraft. Han anser att de förelägganden som länsstyrelsen gjort – och som förvaltningsrätten inte upphävde – nu är åtgärdade. Han känner sig redo att ta emot ett eventuellt uppföljande besök.

– Men kommer de ut och jag är ensam släpper jag inte in dem förrän jag har någon med mig, säger han.

Läs även: Länsstyrelsen vill bara tillåta två hästar på hans gård

Relaterade artiklar

Till toppen