Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 november 2017

Upp och ned för lantbrukets lönsamhet

Kraftigt förbättrad lönsamhet för de svenska mjölkföretagen, men sjunkande eller oförändrad nivå för de övriga produktionsgrenarna. Det är huvudbudskapet i LRF Konsults årliga rapport Lantbrukets lönsamhet.

Sedan 2015 har det svenska lantbruket i omgångar sett en ljusning i lönsamheten. Men även om medelvärdet för nyckeltalet över alla produktionsgrenar har ökat med 1 procentenhet är det 2 procentenheter under medelvärdet för åren 2000-2010 och fortfarande långt till en nivå för långsiktig lönsamhet, enligt rapporten.

FOTO: Anders Ingvarsson

”Både upp och ned”

Den redovisar det ekonomiska utfallet för 2016 och den preliminära lönsamheten för 2017 avseende växtodling, mjölkproduktion samt produktion av gris- och nötkött. För varje inriktning följs medelgårdar som grundar sig på verkliga företag.

– Övergripande går det både upp ner. Det är inga lätta företagsrörelser att hantera, i synnerhet inte när man arbetar med djur som kräver stor långsiktighet. Här har de svenska lantbrukarna stärkt sin förmåga, säger Jimmy Larsson, segmentschef för Skog och lantbruk vid LRF Konsult, till Land Lantbruk.

Räknar med stigning på 25 procent

Mjölkpriset har under hösten varit drygt 1 krona, motsvarande cirka 40 procent, högre än vid bottennoteringen i fjol. För ett mjölkföretag med en mjölkrobot innebär det omkring 700 000 kronor per år. LRF Konsult räknar med att mjölkpriset stiger med 25 procent över hela 2017 jämfört med 2016.

Rapporten pekar i linje med det på kraftigt ökad lönsamhet för mjölkföretagen. Samtidigt finns det moln på mjölkhimlen. Flera mjölkföretag har gamla leverantörsskulder efter svag utveckling föregående år. Det krävs utrymme att betala skulderna och samtidigt ett behov att stärka ekonomin för framtiden.

”Viktigt med riskbudget”

Medelföretaget i mjölksektorn har ännu 1,5 procentenheter kvar till nyckeltalet för långsiktig lönsamhet, visar rapporten.

– Det är en välbehövlig återhämtning för mjölken och vi hoppas att den varar en längre tid. Det är viktigt att kunna generera en riskbuffert inför nästa gång det går ned, säger Jimmy Larsson.

 Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult.
Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult. FOTO: Görgen Persson

Spannmålspriset väntas återhämta sig under 2017. Besvärliga skördeförhållanden har dock medfört osäker kvalitet.

För växtodlingsföretaget beräknas omsättningen totalt sett öka jämfört med 2016. Samtidigt stiger kostnaderna till följd av högre priser på handelsgödsel och energi. Lönsamheten väntas därför bli oförändrad.

”Finns en övre kvartil med bättre företag”

För både gris- och nötköttsföretagen är bedömningen att lönsamheten sjunker. Detta som ett resultat av köttpriserna stabiliseras medan omkostnaderna stiger.

– Man ska komma ihåg att när vi pratar om den långsiktiga lönsamheten är det medelföretaget i de olika produktionsgrenarna som vi beskriver. Det finns en övre kvartil med de bättre företagen som ligger och snurrar runt den långsiktiga lönsamheten, säger Jimmy Larsson.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen