Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 10 november 2017

Utbrett missnöje med miljötillstånd

Att få miljötillstånd kan både ta lång tid och var mycket krångligt. Och när regeringen nu förenklar processen blir det ingen skillnad för lantbruksföretag.

Större lantbruksföretag måste ha miljötillstånd. Gårdar med 400 djurenheter eller fler är skyldiga att ha miljötillstånd och för det måste en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och godkännas. Handläggningen görs av länsstyrelsen som sedan lämnar ärendet till en av tolv miljöprövningsdelegationer för beslut. Men tillståndsprocessen har länge ifrågasatts och många är missnöjda.

FOTO: Lasse Modin

– Både producenter och rådgivare känner att situationen är ohållbar eftersom processen både tar lång tid och är osäker, säger Lisa Ehde, miljö- och klimatexpert på LRF Mjölk.

Stora regionala skillnader

LRF Mjölk arbetar aktivt med att ta fram förslag på hur processen kring miljötillstånd, med allt från upprättande av MKB till myndighetsförfarandet, skulle kunna förbättras. Grunden är en ny sammanställning som gjorts tillsammans med Hushållningssällskapet.

Processen kring tillstånd som beviljats mjölkgårdar under de senaste fem åren har granskats. Undersökningen visar på stora regionala skillnader för de 27 gårdar som beviljats tillstånd under perioden. Bland annat varierar handläggningstiden mellan 260 och 1300 dagar och villkoren skiljer sig kraftigt mellan olika regioner.

FAKTA: Miljötillstånd

Antal beviljade miljötillstånd de senaste fem åren: 27

Antal pågående ärenden: 13

Även en statlig utredning tittade för snart sex år på processen kring miljötillstånd. Den drog liknande slutsatser; alltså att villkoren är snarlika inom varje län, men skiljer sig mycket mellan länen. I rapporten står ”De ter sig snarast som länsvisa generella föreskrifter än individuella villkor”. Alltså att villkoren är lika oavsett om verksamheten ligger inom eller utanför känsligt område. Rapporten visade även att allmänna råd görs bindande genom villkor i besluten.

 Lisa Ehde, LRF Mjölk.
Lisa Ehde, LRF Mjölk. FOTO: ©Johanna Norin/Pressbild för LRF

Bodil Paulsson, miljö- och EU-rådgivare på Lovanggruppen, anser också att processen kring miljötillstånd borde ändras. Villkoren som ställs på enskilda lantbrukare borde remissbehandlas och granskas på branschnivå.

– Man borde ha ett remissförfarande mot branschen innan man klappar till med ett beslut. När man stiftar lagar har man ju alltid ett remissförfarande där man tar in omgivningens reaktioner, men någon sådan process finns inte här. Det är väldigt märkligt och konsekvensen blir ibland att lantbrukare ställs inför dåligt grundade och osakliga villkor.

– Prövningen står inte längre med fötterna på jorden och ägnar sig åt det konkreta, alltså vad vi ska åstadkomma. Man skiljer inte på stort och smått eller tar hänsyn till vad åtgärder kostar kontra vad de ger. Och det är lika relevant för alla typer av lantbruk.

Nya och förtydligade krav

Förra veckan kom regeringens förslag om nya och förtydligade krav på vad en MKB ska innehålla. Enbart företag eller åtgärder som kan anses ha en betydande miljöpåverkan ska göra en fullständig MKB. Övriga får i stället ta fram en liten MKB. Men enligt Lisa Ehde kommer förslaget troligen inte att hjälpa svenska lantbruksföretag.

– I nuläget gör det här ingen skillnad eftersom lantbruksföretag klassas som företag med betydande miljöpåverkan. Dessutom är det fortfarande alldeles för otydligt vad som krävs i ansökan. För att det här förslaget ska hjälpa lantbrukare behöver vi få till större förändringar både i lagstiftning och ärendehantering.

LÄS MER: PREMIUM – ”Oriktiga beslut måste överklagas, annars blir de praxis”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen