Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 oktober 2018

Utsläppen kan minska med svenska bönor

Att minska konsumtionen av kött och i stället öka odlingen av baljväxter kommer ha starkt positiv effekt för både klimat och befolkning. Det menar svenska forskare som tittat närmare på ett framtidsscenario där importkött bytts mot svenska bönor.

 Den svenska bönan är en riktig klimathjälpte enligt svenska forskare.
Den svenska bönan är en riktig klimathjälpte enligt svenska forskare. FOTO: Mostohotos

Genom att minska köttkonsumtionen i Sverige med 50 procent och ersätta den med svenskodlade baljväxter kan utsläppen av växthusgaser från livsmedelskonsumtionen minska med 20 procent samtidigt som näringsintaget hos befolkningen förbättras.

Det konstaterar forskare inom ramen för projektet New Legume Foods som samlar representanter för akademi, offentlig sektor och livsmedelsindustri i ett samarbete för att öka den svenska produktionen och konsumtionen av baljväxtbaserade livsmedel.

I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag föreslår forskarna inom projektet därför ett mål om att köttkonsumtionen ska minskar med hälften och konsumtionen av svenska ärtor och bönor ökar.

Odlingsarealen behöver öka till 3,2 procent

Bakom projektet står bland annat forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Linneuniversitetet och Jönköping International Business School. Pernilla Tidåker som forskar inom hållbara jordbrukssystem på SLU är en av de som ingår i forskningsteamet.

– Vi har kommit fram till att det finns goda förutsättningar att minska utsläppen av växthusgaser. Men att vi behöver öka arealen med baljväxter från nuvarande 2,2 procent av åkermarksarealen till 3,2 procent. Vi behöver också utveckla möjligheterna att processa produkterna i Sverige istället för att köpa in råvara från andra länder och täcka upp efterfrågan med ökad import, säger hon till Land Lantbruk.

Minskning av importköttet

I scenario man tagit fram utgår man ifrån att minskningen i köttkonsumtionen främst sker genom minskad import och att mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige är kvar på samma nivåer som i dag. Medan svensk gris- och kycklingproduktion för den svenska marknaden minskar med omkring 30 procent. Köttet ersätts med en daglig portion på 55 gram av svenskodlade baljväxter.

23 procent lägre markanvändning

Förutom att växthusgaser från livsmedelskonsumtionen skulle minska i scenariot skulle det också innebär en 23 procent lägre markanvändning i andra länder, som en effekt av den minskade köttimporten. Samtidigt skulle man enligt forskarna göra värdefulla miljövinster genom odlingen av bönor och ärtor, då det diversifierar odlingssystem och minskar behovet av kvävegödsling.

Krävs produktutveckling

Pernilla Tidåker menar att möjligheterna är stora att påverka klimatet på ett positivt sätt genom omställningen från importkött till bönor. Men att det krävs insatser från flera aktörer om scenariot ska bli verklighet.

– Det finns en jättepotential men det finns behov av produktutveckling för att öka direktkonsumtionen. Det behöver komma nya produkter till konsument om vi till exempel ska kunna använda ärtor och åkerbönor inte bara till foder utan till konsumtion, säger hon.

Strategiskt att odla mer protein

Ur det svenska lantbrukets perspektiv ser hon att det är svårt att ha en direkt påvekan på utvecklingen då bollen till stor del ligger hos de som konsumerar.

– Som lantbrukare behöver man tydliga och långsiktiga marknadssignaler att agera på. Men har man möjlighet att försöka få in mer proteiner i åkerarealen är det strategiskt att göra.

Konsumenternas medvetenhet måste öka

Men framför allt ser Pernilla Tidåker att intresset och medvetenheten från svenska konsumenter måste öka.

– I dag är medvetenheten ganska låg, många tänker nog inte så mycket på ursprung när det gäller de här produkterna. Där vilar ansvaret för att öka medvetenheten på aktörer genom hela kedjan, säger hon.

Pernilla Tidåker berättar att man i studien inte tittat på specifika styrmedel eller regler som skulle kunna användas från politiskt håll men att den offentliga upphandlingen kan vara en väg att gå.

LÄS MER: Bönder ställer om till bönor

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen