Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 mars 2019

Vågar vi ansöka om bygglov?

Vårt lilla hus i skogen är inte registrerat, vågar vi ansöka om bygglov för att bygga ut? Den frågan svarar juristen Jessica Wieslander på.

 Jessica Wieslander, jurist.
Jessica Wieslander, jurist.

Fråga: Vi har köpt skogsmark med ett litet hus cirka fyra gånger sex meter. Huset är byggt någon gång mellan 1930 och 1945 och ligger 15 meter från en skogssjö och två kilometer från närmaste bebyggelse. Vi har tänkt använda det för jakt, fiske och fritid.

Problemet är att huset inte finns registrerat. Det syns inte på några kartor eller flygbilder då det döljs av höga träd. Det saknar taxeringsvärde, har aldrig varit försäkrat och något bygglov finns inte. Om vi begär bygglov för att bygga till huset samt bygga torrdass, finns det då risk att vi blir ålagda att riva huset? Hur ska vi göra för att få ha kvar det?

Svar: Först av allt behöver ni försäkra er om att det inte är en byggnad på ofri grund som ägs av någon annan och därmed inte ingick i ert köp av skogen. Bästa sättet att få veta det är att höra med säljaren, som bör ha koll på detta.

Ni kan inte tvingas att riva huset bara för att bygglov saknas. Dels för att byggnadsnämndens möjligheter att ingripa med stöd av plan- och bygglagen preskriberas efter tio år, dels för att det sannolikt inte behövdes bygglov när huset uppfördes.

Däremot preskriberas inte brott mot strandskyddet. Om det behövdes strandskyddsdispens när huset byggdes och någon dispens inte fanns, hjälper det alltså inte att det gått mer än tio år sedan byggandet.

Men, det generella strandskyddet infördes 1975. Innan dess gällde strandskydd bara om området var särskilt utpekat. Det troliga är alltså att det inte heller behövdes någon strandskyddsdispens för ert hus och då kan ni inte föreläggas att riva det i efterhand så länge ni inte gjort några förändringar.

Undersök alltså med länsstyrelsen så att det inte fanns något förordnande om strandskydd i området före införandet av det generella strandskyddet. Ni behöver också bereda er för att på något sätt kunna styrka att huset byggdes före 1975. Eftersom ni vet att det är byggt någon gång mellan 1930 och 1945 tänker jag att ni har tillgång till något material som kan fungera som bevis.

När ni säkerställt detta kan ni söka bygglov och strandskyddsdispens för att bygga till eller bygga nytt på samma plats. Vänta med att riva eller bygga om det gamla huset till dess att besluten har vunnit laga kraft.

Jessica Wieslander,

jurist, Berggren & Stoltz

red@landlantbruk.se

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen