Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 29 december 2016

Valio tvingas böta för priskrig med Arla

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland fastställer de böter 70 miljoner euro som Konkurrens- och konsumentverket tidigare ålagt Valio att betala. Bakgrunden är ett tidigare priskrig med viktigaste konkurrenten Arla.

Bild 1/3 FOTO: Anders Ingvarsson
Bild 2/3 FOTO: Valio
Bild 3/3 FOTO: Valio

Valios styrelseordförande Vesa Kaunisto säger till tidningen Landsbygdens Folk att domstolens beslut inte påverkar avräkningspriset till mjölkbönderna, men de närmaste tio årens investeringar måste nu ses över.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Valio gjort sig skyldig till underprissättning i konkurrenssyfte på mjölkmarknaden, och därmed missbrukat sin dominerande marknadsställning. Domstolen går på konkurrens- och konsumentverkets samt marknadsdomstolens linje, vilka tidigare behandlat ärendet.

Sänkte priserna betydligt

Valio sänkte från och med den 1 mars 2010 priserna på mjölk betydligt. Priserna låg under de så kallade rörliga kostnaderna, vilket kunde anses vara ett tecken på missbruk av sin dominerande marknadsställning.

Bakgrunden till prissättningen var att Valios högsta ledning genom betydande sänkning av priserna hoppades utestänga bolagets viktigaste konkurrent, Arla, från marknaden. Av den bevisning som framlagts i ärendet kunde domstolen sluta sig till att Valios avsikt hade varit att senare kunna höja sina priser.

Missbruk av marknadsställning

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar vidare att Valios missbruk av sin dominerande marknadsställning varade i nästan tre år. Missbruket upphörde först när Konkurrens- och konsumentverket ålagt Valio att upphöra.

Högsta böterna

De 70 miljoner euro i böter, som Valio döms att betala, är den högsta konkurrensrättsliga påföljdsavgift som ett enskilt företag hittills fått i Finland. Valios konkurrensbegränsning anses vara av allvarlig art och avsevärd.

Konkurrens- och konsumentverket inledde en undersökning om underprissättning sedan Valios konkurrenter anmält mejeriet. Marknadsdomstolen meddelade sitt beslut i ärendet redan 2014.

Relaterade artiklar

Till toppen