Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 november 2017

Hälften av lantbrukarna hoppas på barnen

När det är dags för generationsskifte vill varannan lantbrukare att barnen ska ta över. Anledningen de flesta ger är att den känslomässiga anknytningen är stark.

FOTO: Per Emgardsson

Det är Landshypotek bank som låtit undersökningsföretaget Landja fråga 536 slumpmässigt utvalda lantbrukare med minst 10 ha åker om deras inställning till olika frågor om generationsskifte.

Överlåtas eller säljas

Den stora frågan för många är om gården ska överlåtas inom familjen eller säljas på den öppna marknaden. Över hälften vill gärna att barnen ska ta över och åtta av tio säger att det är för att deras egen känslomässiga anknytningen till gården är stark.

– Med den starka kopplingen till platsen och ett ägande över generationer är jord- och skogsbruksföretagande annorlunda jämfört med mycket annat företagande. Undersökningen bekräftar att vi inte jobbar med branscher i en kvartalsekonomi. Företagandet handlar om hållbarhet och långsiktighet där gården och företagandet är en del av livet och många emotionella värden är ständigt närvarande, säger Johan Asklund, företagsmarknadschef på Landshypotek bank.

Anknytning större med skog

I Götalands södra slättbygder och Götalands mellanbygder har sju av tio en något mindre känslomässig anknytning till gården än vad man har i riket som helhet.

Däremot är den anknytningen kraftigare hos de som äger mycket skog, 87 procent.

Viktigt att gården drivs vidare

Nästan 90 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt att gården drivs vidare och bara 14 procent menar att det inte spelar någon roll vad som händer med gården.

Bjällansås kött söker bonde! from Märta Jansdotter on Vimeo.

– Det krävs mer än en ekonomisk diskussion vid generationsskifte. Undersökningen bekräftar att det handlar om många andra värden. Vi som jobbar med att möjliggöra generationsskiften vet att det krävs tid och omfattande dialog, säger Johan Asklund.

Fler i Norrland hoppas på barnen

Det finns även skillnader i landet hur man ser på övertagande – till exempel vill två av tre i Norrland att barnen ska ta över. Men tre av tio i landet som helhet tycker inte att det spelar någon roll vem som tar över, det viktigaste är att någon gör det och driver gården vidare.

I Götalands mellanbygder är man mer oroliga än snittet för att verksamheten läggs ned om någon annan tar över gården och Norrlänningarna är mer oroliga än andra för att familjens traditioner hamnar i kläm vid ett skifte.

Läs mer: Efterträdare sökes med hjälp av FacebookMånga vill se sitt livsverk leva vidareBönder matchas med arvingar på nätet

Fakta: Undersökningen

Vem vill du ska ta över/driva din gård i framtiden?

Mitt/mina barn: 53 procent

Annan släkting: 7 procent

Det spelar mig ingen roll, huvudsaken är att någon tar över: 27 procent

Ej svar: 2 procent

Varför är det viktigt att gården drivs vidare av dina barn/släkt?

Har en stark, känslomässig anknytning till gården: 80 procent

Är orolig för att verksamheten ska läggas ned om någon annan tar över: 10 procent

Är orolig för att inte familjens traditioner skall föras vidare: 5 procent

Annat: 0 procent

Ej svar: 6 procent

Relaterade artiklar

Till toppen