Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 februari 2018

"Vårt öde vilar i riksdagens händer"

VARA

– Nu vilar vårt öde i riksdagens händer. Det nuvarande förslaget innebär slutet på branschen.

Vattenkraftsägaren Johan Hillström skrädde inte orden när han beskrev det rådande läget.

 Johan Hillström, ordförande i Västsvensk Vattenkraftsförening, menar att branschens sista hopp står till de politiker som nu ska besluta om nya vattenbestämmelser i Miljöbalken.
Bild 1/3 Johan Hillström, ordförande i Västsvensk Vattenkraftsförening, menar att branschens sista hopp står till de politiker som nu ska besluta om nya vattenbestämmelser i Miljöbalken. FOTO: Göran Berglund
 Cirka 150 personer, av dem flera vattenkraftsägare, deltog på temadagen "Makten över vattnet". I mitten syns Mats Haglund, Tidaholm, en av de flitigaste frågeställarna.
Bild 2/3 Cirka 150 personer, av dem flera vattenkraftsägare, deltog på temadagen "Makten över vattnet". I mitten syns Mats Haglund, Tidaholm, en av de flitigaste frågeställarna. FOTO: Göran Berglund
 Rune Hallgren, styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening, anser att svenska politiker måste driva på den KMV-klassning av vatten som myndigheterna förhalar. "De flesta andra länder var klara med detta redan 2009."
Bild 3/3 Rune Hallgren, styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening, anser att svenska politiker måste driva på den KMV-klassning av vatten som myndigheterna förhalar. "De flesta andra länder var klara med detta redan 2009." FOTO: Göran Berglund

Johan Hillström är vattenkraftsägare i Nossan och ordförande i Västsvensk Vattenkraftförening. I sitt föredrag på temadagen ”Makten över vattnet” talade han direkt till närvarande riksdagspolitiker.

– Det har aldrig tagits några politiska beslut om att våra kraftverk och dammar skulle sakna tillstånd. Det är myndigheter som driver en egen agenda med stöd av en vag dom från 2012, menar Johan Hillström.

EU driver ej på

Flera av föredragshållarna betonade att EU inte alls driver på för en utrivning av småskalig vattenkraft. Tvärtom finns det projekt delfinansierade av EU som syftar till att öka produktionen. I Sverige skulle mängden elektricitet kunna mer än fördubblas med befintliga kraftverk, från dagens 4,3 till dryga 10 TWh.

I den så kallade Schwarze Sulm-domen gav EU-domstolen stöd åt ett småskaligt vattenkraftverk i Österrike trots att det inte står för mer än 0,4 promille av landets totala elproduktion.

Flera fördelar

Erik Sjölander, fiskerikonsulent som numera arbetar för Småföretagarna, förklarade att långt ifrån alla fiskarter har behov av några längre vandringsvägar. Dammarna kan också motverka utbredningen av invasiva arter och dämpa vid extremflöden. Inkomsterna från elproduktionen är nödvändig för att anläggningarna ska kunna bevaras.

Miljöfond

De nio största kraftbolagen har gått med på att skapa en miljöfond på 10 miljarder kronor under 20 år som ska ersätta ägare till småskalig vattenkraft med 85 procent av deras kostnader för olika tillstånd och åtgärder. Johan Hillström tror dels att pengarna inte kommer att räcka och ser det också som ett sätt för kraftbolagen att köpa miljöorganisationernas tystnad.

– Vi förväntas ändå betala 15 procent av kostnaderna för en process där vi riskerar att bli av med vår egendom, säger han.

Jämför med skogsägare

Johan Hillström menar att den rådande ordningen i praktiken är ett sätt för staten att kringgå äganderätten. Han jämför den med hur skogsägare utan ersättning får områden klassade som nyckelbiotoper och går miste om intäkter.

– Nu är det vår bransch. Frågan är vilken som sedan står näst på tur?

LÄS MER: Lovar rimliga villkor för småskalig vattenkraftSE FILM: ”Politikerna måste ta ansvar och stoppa lagförslaget”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen