Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 18 december 2018

Vårvatten kan kosta bönder miljoner

I samband med byggnationen av nya Slussen har Stockholms stad beviljats möjlighet att reglera vattennivån i Mälaren. En åtgärd som i värsta fall kan senarelägga vårbruket med 22 dagar. I går, måndag, gjorde bönderna sitt slutanförande i målet där hundratals miljoner står på spel.

 Fredrik Bonde, advokat på advokatbyrån Landahl.
Fredrik Bonde, advokat på advokatbyrån Landahl. FOTO: Landahl

Stockholm stad har beviljats möjlighet att höja vattennivån i Mälaren under den så kallade vårpuckeln. Den nya vattenregimen ska gynna den biologiska mångfalden samt göra det möjligt för staden att släppa ut vatten ur Mälaren till Saltsjön vid risk för kraftiga översvämningar vid exempelvis kraftig snöavsmältning. De nya beslutet påverkar också ett tusental bönder vars vårbruk blir förskjutet på grund av de ökade vattennivåerna.

35 eller 350 miljoner

Just nu pågår en rättstvist mellan Stockholms Stad och berörda markägare om vad som är rimlig ersättning för det skördetapp och minskade markvärde som blir konsekvensen av den periodvis ökade vattennivån. Och parterna är långt ifrån varandra. Staden anser att 35 miljoner kronor är rimlig kompensation till de 1100 bönder som påverkas men bönderna kräver betydligt mer – 350 miljoner kronor.

Oense om värdet

Enligt advokat Fredrik Bonde, advokatbyrån Landahl, som företräder ett 40-tal bönder i frågan, är parterna överens om att markvärdet sjunker med 22 procent vid ett visst dräneringsdjup. Men markens värde är de inte överens om. Staden menar att de lågt liggande markerna inte har fullvärde. Att de är svårbrukade och att det rör sig om sankmarker och surhål. Bönderna menar att så inte är fallet.

Vägledande mål

I går, den 17 december, höll markägarsidan sitt slutanförande i Mark- och miljödomstolen, där fick också staden ge sina kommentarer till anförandet som gäller 16 markägare som blivit pilotmål för konfliken.

Enligt Fredrik Bonde är det för tidigt att säga hur utfallet kan bli.

– Vi byggde upp vårt slutanförande med att vi ansåg att våra lantbrukare ska ha betalt med det mått vi har yrkat. Vi tycker att vi har goda argument men vi står långt ifrån varandra och det är ett svårt mål att bedöma, säger han.

Viktiga riktlinjer

– Det viktiga är att domstolen ska komma med riktlinjer för hur det här ska bedömas framåt. Det här är ju pilotmål och tanken är att domstolen ska kunna komma med riktlinjer för alla de andra som också sitter och väntar på besked rörande deras mark. Annars kan vi behöva ha stora huvudförhandlingar för alla framöver.

Den 19 februari väntas utfallet från Mark- och miljödomstolen.

Läs mer: Slussenmålet – en kamp mot statligt intrångOenighet om ersättningen till Mälarbönder

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen