Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 23 augusti 2017

Vattennivåer fortsatt låga – men stiger i Norrland

Läget för grundvattennivåerna i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland är fortfarande allvarligt. Det visar mätningarna från Sveriges geologiska undersökning, SGU, som gjorts för augusti.

 Grundvattennivåernas avvikelser i juli och augusti.
Grundvattennivåernas avvikelser i juli och augusti. FOTO: SGU

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är mycket under de normala för årstiden och de har sjunkit i merparten av landet, förutom på vissa platser i Norrland. I norra Norrland finns nivåer som är över eller mycket över det normala.

I stort har inte situationen i de stora grundvattenmagasinen förändrats från i juli och där grundvattennivåerna är låga kan det bli problem med saltvatteninträngning för bergborrade brunnar och grävda brunnar kan komma att sina. Lokalt kan också den kommunala vattenförsörjningen bli påverkad.

Rekordlåga nivåer

– I östra Svealand och nordöstra Götaland har vi på många håll rekordlåga grundvattennivåer sedan vi började mäta i slutet på 1960-talet, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning.

I de små grundvattenmagasinen, där de flesta med egen brunn tar sitt vatten ifrån, har grundvattennivåerna sjunkit i stora delar av landet med cirka trettio centimeter, och på många håll är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala.

Skett återhämtning

Det finns lokala avvikelser och på vissa håll har det skett en återhämtning. Förutom de höga nivåerna i norra Norrland ligger nivåerna i Skåne, Blekinge och delar av Norrland nära de normala.

Sommaren är inte riktigt slut och än kan nivåerna sjunka lite mer, säger Johan Carlström, statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning.

– Det krävs en hel del regn i höst för att fylla på speciellt de stora magasinen, mer än normalt, säger han.

Läs mer: Fortsatt dåligt läge för grundvattnetVattenbristen skapar problem för lantbrukareAllt större område med vattenbristSveriges grundvatten ska kartläggas

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen