Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 28 december 2017

Vattennivåerna har återhämtat sig

Inför sommaren 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier – men tack vare höstens rikliga regn är yt- och grundvattenmagasinen nu tillbaka på normala nivåer.

FOTO: Dan Birgerson

Den allmänna vattenförsörjningen under 2017 var ansträngd eller allvarlig för flera kommuner i landet och 40-50 kommuner införde bevattningsförbud och uppmanade invånarna att spara på vatten.

I ett av de mest drabbade länen, Östergötland, saknades nästan 200 millimeter nederbörd sedan hösten 2015 och man måste gå tillbaka till 1976 för att hitta en längre nederbördssumma än inför sommaren 2017.

LÄS MER: ”Professor: Sverige borde satsa mer på grundvatten

Men trots det allvarliga läget blev aldrig situationen så akut som befarat och nu är vattennivåerna återigen normala. Det visar en sammanställning från Havs- och vattenmyndigheten.

”Tack vare en sval sommar och mer regn än normalt under sensommar och höst så blev situationen aldrig så akut som vi befarade. Yt- och grundvattenmagasinen har nu återhämtat sig i större delen av landet”, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på Havs- och vattenmyndigheten, i en kommentar.

”En viktig effekt av det stora intresset och engagemanget blev ökad medvetenhet om vattenfrågor. Totalt ledde det till mellan 5 och 20 procent lägre vattenförbrukning under sommaren”, säger Lennart Sorby.

LÄS MER: Grundvattnet nere på nya rekordnivåer

Många kommuner genomförde också andra insatser som mätning av vattennivåer, utbyggnad av vattenledningsnätet, nya vattendomar, nya grundvattentäkter, avsaltningsverk och ökade resurser för nödvattenlösningar. Även bland nationella myndigheter gjordes flera satsningar, till exempel den nya tjänsten ”Risk för vattenbrist” som SMHIs och SGU tagit fram.

LÄS MER: Knöt ihop våtmarker på Gotland – fick mer vatten

Förlängd växtsäsong

Havs- och vattenmyndighetens sammanställning visar också att klimatförändringens påverkan på nederbörd och temperatur fortfarande är liten jämfört med den naturliga variationen mellan åren, men en tydlig effekt är att växtsäsongen successivt förlängs.

”Detta medför att perioden under året med hög avdunstning och transpiration ökar, och perioden med effektiv grundvattenbildning i södra Sverige minskar, vilket även har betydelse för ytvattenflödena. Därför kan nederbördsfattiga år, och särskilt nederbördsfattiga vintrar, ge större bekymmer i framtiden än vad de gjort historiskt”, säger Lennart Sorby.

De flesta länsstyrelser i södra Sverige har också noterat ovanligt låga vattenflöden och vattennivåer i vattendrag och sjöar. Flera vattendrag har varit helt eller nästan torrlagda och flera länsstyrelser uppger att till exempel fisklek och bottenfauna troligen har skadats av detta – i vilket omfattning är dock ännu oklart.

LÄS MER: Projekt på Gotland ska minska vattenbrist

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen