Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 maj 2019

Växer vidare med köttdjur och potatis

LEDSJÖ

När mjölkgårdarna de samarbetar med ville skicka kalvarna tidigt passade det bra att Susanne Hedström tog steget och började jobba heltid i lantbruket tillsammans med maken Tomas.

 Uppfödning av tjurar är den bärande delen av verksamheten hos Susanne och Tomas Hedström på Hjälmsäters lantbruk mellan Götene och Skara. Stallarna rymmer cirka 500 djur varav 300 går till slakt varje år.
Uppfödning av tjurar är den bärande delen av verksamheten hos Susanne och Tomas Hedström på Hjälmsäters lantbruk mellan Götene och Skara. Stallarna rymmer cirka 500 djur varav 300 går till slakt varje år. FOTO: Daniel Strandroth/Strandroths fotografi

Det hade gått 30 år sedan övertagandet av gården när Tomas och Susanne Hedström 2008 fick rådet att bilda aktiebolag. Redovisningskonsulten bedömde att de hade ”vuxit ur” möjligheterna att reglera resultatet för den enskilda firman.

– Det är inget vi ångrar. Aktiebolagsformen ger visserligen mer pappersarbete men också en bättre överblick och gör dig tvungen att ta ut lön. Den underlättar också framtida generationsskifte, säger Tomas Hedström.

Potatisodlare

Gården Hjälmsäter mellan Götene och Skara köptes 1962 av Tomas föräldrar och redan i slutet av 60-talet försvann mjölkkorna till förmån för köttdjur. Den omges av lätta jordar och pappa Folke Hedström var också en känd potatisodlare i bygden.

 Hedströms potatis är ett begrepp i området sedan Tomas pappa Folke Hedström drog i gång verksamheten på 1960-talet.
Hedströms potatis är ett begrepp i området sedan Tomas pappa Folke Hedström drog i gång verksamheten på 1960-talet. FOTO: Daniel Strandroth/Strandroths fotografi

Inslagen väg

Sedan Tomas Hedström och hustrun Susanne tog över 1989 har de byggt vidare på samma koncept. Antalet tjurar har vuxit från 70 till dagens cirka 500 och står för merparten av omsättningen. Potatisodlingen på ungefär 20 hektar sker med bevattning från egna dammar.

Fakta: Hjälmsäters lantbruk AB, Götene

Ägare och anställda: Tomas Hedström, 59, och Susanne Hedström, 56. Båda arbetar heltid i företaget. Sonen Oskar, 25, gör en dag i veckan på gården och är intresserad av att ta över. Fredrik Fröjd är ende heltidsanställde, timavlönade tillkommer. Ytterligare en heltidstjänst är aktuell.

Areal: Växtodling på 205 hektar varav 140 hektar spannmål och 20 hektar potatis. 60 hektar skog.

Maskinpark: Gårdens viktigaste maskin är utan tvekan Merlon teleskåplastare som används till all foderhantering, lastning, snöröjning med mera. Går årets alla dagar. Tre traktorer Case 165, 130 och 5130 Maxxum, den sistnämnda enbart för sprutan. Även skördemaskiner för potatis (färsk- och vinterpotatis) samt tröska Claas 5406 både för egen skörd och entreprenadtröskning.

Köttproduktion: Gården håller 500 tjurar och skickar cirka 300 till slakt varje år till Dalsjöfors slakteri. Leveranser in och ut var tredje vecka med 20–25 tjurar per omgång. Tjurkalvarna kommer från fyra mjölkgårdar.

Grönsaksproduktion: Potatisodlingen har huvudsorterna Faxe, Solist och Melody samt Rocket som färskpotatis. Lagringskapacitet 1 000 ton på gården. Grönsaker odlas på 0,5 hektar främst för försäljning på Reko-ringar.

Övrigt: Delägare i tre vindkraftverk. Uthyrning av bostadshus. Delägare i en nystartad padelhall.

Mottagningsstall

Susanne har i alla år arbetat deltid utanför hemmet som butiksanställd men för fyra år sedan valde hon att ägna sig helt åt familjens lantbruk. Det sammanföll med att tre av de fyra mjölkgårdar som levererar tjurar ville börja skicka dem vid 14 dagars ålder.

– De minsta kalvarna har blivit mitt ansvar. Vi fick bygga ett mottagningsstall som visserligen är enkelt men som vi tycker fungerar bra, säger Susanne Hedström.

 Till mellanstallet på Hjälmsäter kommer tjurarna när de är tre–fyra månader gamla. Efter ytterligare ungefär fyra månader går de vidare till slutgödningsstallet.
Till mellanstallet på Hjälmsäter kommer tjurarna när de är tre–fyra månader gamla. Efter ytterligare ungefär fyra månader går de vidare till slutgödningsstallet. FOTO: Daniel Strandroth/Strandroths fotografi

Självförsörjande på foder

Mellanstallet som blev klart 2016 är en av gårdens senaste investeringar medan slutstallet är från 2007. Investeringar i byggnader ligger som brukligt fortfarande i den enskilda firman.

Normalt sett är Hjälmsäter självförsörjande på foder. Basen är till 70 procent grovfoder som spetsas med spannmål, koncentrat och potatis av sämre kvalitet när tillgång finns. Fjolåret blev ett undantag när trädor och sådant som grannarna kunde avvara blev räddningen.

TIPS

Var nyfiken på ny teknik och utveckling inom jordbruket

Utnyttja gårdens och jordens förutsättningar

Ha koll på ekonomin

Gör det du är bäst på, skaffa hjälp till resten

Positivt tänk kommer man långt på

Midsommarpotatis

Den första potatisen sätts i mars och målsättningen är att kunna sälja färskpotatis från 3–4 hektar till midsommar. Skörden från övrig areal går till största delen till skaleri eftersom det efter många års odling är svårt att få den rätta skalkvaliteten.

 Susanne Hedström har arbetat i butik under större delen av sitt yrkesliv och trivs därför med att åka runt och sälja de egenodlade grönsakerna på traktens fyra Reko-ringar.
Susanne Hedström har arbetat i butik under större delen av sitt yrkesliv och trivs därför med att åka runt och sälja de egenodlade grönsakerna på traktens fyra Reko-ringar. FOTO: Daniel Strandroth/Strandroths fotografi

Nöjda kunder

Susanne Hedström ägnar mycket tid åt grönsaksodlingen som till skillnad från övriga grödor handhackas och inte besprutas. En stor del av försäljningen sker på Reko-ringarna i Skara, Götene, Skövde och Mariestad.

– Om jag har över 40 beställningar brukar Tomas få åka med så blir det inte lika stressigt. Jag har varit säljare sedan jag var 18 år och tycker om att se nöjda kunder, säger Susanne Hedström.

 Susanne Hedström beskriver maken Tomas som något mer riskbenägen än sig själv. Han menar å sin sida att han alltid räknar på olika satsningar men i slutändan går på magkänslan.
Susanne Hedström beskriver maken Tomas som något mer riskbenägen än sig själv. Han menar å sin sida att han alltid räknar på olika satsningar men i slutändan går på magkänslan. FOTO: Daniel Strandroth/Strandroths fotografi

Framtidsplaner

Tanken är också att riva en äldre ladugård och bygga gårdsbutik med tillagningskök samt kylmöjlighet för grönsaker och potatis. Andra framtidsplaner är en lagringssilo för spannmål, uppgradering av bevattningen och solceller på något av taken.

”Magkänslan avgör”

Djuruppfödningen och växtodlingen kompletteras med skogsbruk, delägande i två vindkraftverk och uthyrning av fastighet. Det senaste inslaget är delägande i en padelhall i Lundsbrunn som tennisintresserade Tomas nappade på utan någon större tvekan.

– Jag räknar förstås på det vi gör men i slutändan är det magkänslan som avgör, säger Tomas Hedström.

Nyckeltal Hjälmsäter

Omsättning 2015: 6 622 014 kronor

Omsättning 2016: 6 458 402 kronor

Omsättning 2017: 7 659 843 kronor

Omsättningsökning: 12 procent

Rörelseresultat efter avskrivning: 566 388 kronor

 En hund hör förstås gården till och Hjälmsäter är inget undantag. Den portugisiska vattenhunden Siva är en kär familjemedlem hos Susanne och Tomas Hedström.
En hund hör förstås gården till och Hjälmsäter är inget undantag. Den portugisiska vattenhunden Siva är en kär familjemedlem hos Susanne och Tomas Hedström. FOTO: Daniel Strandroth/Strandroths fotografi

Rådgivarens kommentar:

Thomas och Susanne Hedström har sedan övertagandet av Thomas föräldragård 1989, med eftertänksamhet och framtidstro, utvecklat sin verksamhet både med ett antal fastighetsköp och med byggnationer.

De har utvecklat verksamheten i lugn takt och hela tiden haft fokus på att inte enbart utveckla en rörelsegren, utan målet har varit att öka på flera av de befintliga grenarna samt starta nya.

Ledstjärnan är att alla rörelsegrenar ska samverka bra med de andra, vilket också avspeglar sig i att det är helheten som räknas och inte bara enskilda detaljer.

Miljötänket har även varit en central del i deras utveckling och de arbetar aktivt med befintliga resurser och tittar hela tiden på nya hållbara lösningar.

Henrik Sandquist, Skog och Lantbruk, Swedbank

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen