Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 28 juli 2019

Vem ska sanera efter dieseltjuven?

Jag har en fråga som gäller ansvar för sanering vid till exempel utsläpp av diesel på mark som tillhör mig. En entreprenör har ett fordon som står parkerad på min mark eller privata väg, bränsletanken blir uppborrad och någon stjäl diesel samt en del rinner ut på marken. Vem har ansvaret och vilken försäkring täcker detta? Är det skillnad på om det är olycka eller skadegörelse?

 Jessica Wieslander.
Jessica Wieslander.

Juristen svarar: Utgångspunkten för Miljöbalkens regler om föroreningsskador är att det alltid i första hand är verksamhetsutövaren som ansvarar. Verksamhetsutövare är den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat skadan.

Så långt är det ganska enkelt. Det som komplicerar saken är att även den som har vidtagit en åtgärd som bidrar till skadan räknas som verksamhetsutövare och därmed kan bli ansvarig.

Ett sätt att bidra till skadan kan vara att förvara en läckande tank åt någon annan. Med förvaring menas att markägaren på något sätt har accepterat förvaringen. Som markägare räknas du därför inte som verksamhetsutövare om någon utan ditt tillstånd har parkerat helt tillfälligt på din mark.

Är det däremot så att du medvetet upplåter ett område av din mark för uppställning av exempelvis skogsmaskiner är du verksamhetsutövare med ansvar att förutse och förebygga risker.

I sådana fall finns alltså tre stycken verksamhetsutövare som kan hållas ansvariga för att sanera marken. Det är entreprenören, markägaren och dieseltjuven.

Huvudregeln är att ansvaret är solidariskt. Tillsynsmyndigheten kan därför vända sig till vem som helst och utkräva fullt ansvar, oavsett om utsläppet är en olycka eller beror på skadegörelse och utan hänsyn till vem av verksamhetsutövarna som står för det största bidraget. Det normala är dock att föreläggandet riktas mot den primäre verksamhetsutövaren, alltså entreprenören i ditt exempel. Dieseltjuven gissar jag är svår att få tag på.

Det finns möjlighet för myndigheten att begränsa ansvaret om någon av verksamhetsutövarna kan visa att denne bara har bidragit till skadan i begränsad mån. I den bedömningen finns utrymme att ta hänsyn till om du som markägare haft möjlighet att vidta åtgärder för att skadan ska undvikas och om händelsen varit möjlig att förutse.

Om ansvaret inte jämkas kan det ekonomiska ansvaret fördelas i efterhand vid en process i domstol. På så sätt kan den som fått bekosta saneringen få igen åtminstone del av sina pengar från de andra.

Om du upplåter din mark för förvaring av ämnen som kan förorena marken bör du alltså ha med i beräkningen att du kan bli ansvarig för skadan. Det finns företagsförsäkringar som innehåller skydd för detta. Villkoren varierar mellan olika bolag.

Jessica Wieslander

jurist, Berggren & Stoltz

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen