Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 januari 2018

"Vi ska fördubbla den ekologiska arealen"

– Makt är bra för då kan man påverka, säger Per Lindahl, som i maj tog över ordförandeklubban i Lantmännen, svenskt lantbruks stora maktbolag. Kortsiktigt är det inte så betydelsefullt vem som är ägare, men på lång sikt har ägandet stor betydelse för bönderna, menar han.

 "Målet är att dubbla den ekologiska spannmålsarealen, säger Per Lindahl som medger att Lantmännen behöver bättre möta konsumenternas krav", säger Per Lindahl.
"Målet är att dubbla den ekologiska spannmålsarealen, säger Per Lindahl som medger att Lantmännen behöver bättre möta konsumenternas krav", säger Per Lindahl. FOTO: Anders Ingvarsson

Per Lindahl talar sig gärna varm för lantbrukskooperationen, övertygad om att man tillsammans kan klara mer och lyckas bättre än var för sig. Som ordförande i Lantmännen har han en maktposition. Vad som sker i Lantmännen påverkar i stort sett varenda svensk lantbrukare.

Ändå skulle han gärna se att Lantmännen var mer likt ett börsnoterat företag där man via börsen får besked om dagsformen.

Hoppas på tillväxt

– Jag tror det skulle vara bra om vi fick ökad handel med våra insatsemissioner så att man tydligare fick en sorts ”börskurs” på Lantmännen. Jag tror det skulle öka medlemmarnas engagemang, få fler att engagera sig, säger han när han sitter hemma i köket på gården i Mosslunda utanför Kristianstad.

Han är femte generationen på gården som i dag föder upp 1,5 miljoner kycklingar, odlar spannmål och potatis, driver en mekanisk verkstad med 14 anställda och sedan några år även driver äggproduktion på en annan gård.

– Jag gillar att söka mig dit där det finns tillväxt, säger han.

Ägande har stor betydelse

Tillväxt hoppas han på även i Lantmännen som trots ett antal besvärliga år i dag visar bra lönsamhet, lite som ett bevis för att kooperativa företag kan lyckas.

– Det är inte företagsformen i sig som avgör. Men jag tror att det har stor betydelse för strategiska beslut vem som är ägare och var ägarna finns, säger Per Lindahl.

Han anser att det är viktigt att Lantmännen är både svenskt och bondeägt.

– Långsiktigt har ägande och makt stor betydelse. Lantbruket är ju väldigt långsiktigt i sig, det gör att vi är beroende av långsiktiga företag.

– Jag är inte säker på att Findus lagts ner om det hade varit svenskt, säger han.

 Per Lindahl är på språng. Som ordförande sitter han på svenskt lantbruks kanske tyngsta post och makt är bra, säger han.
Per Lindahl är på språng. Som ordförande sitter han på svenskt lantbruks kanske tyngsta post och makt är bra, säger han. FOTO: Anders Ingvarsson

Nu var de baserade på börsen i New York. Hade det betydelse?

– Ja. De gjorde det som var bra för sina ägare. Lantmännen måste på samma sätt prioritera det som är bra för sina ägare, säger Per Lindahl.

Ett exempel: Han menar att köpet av Sveriges Djurbönders aktier i finska slaktbolaget HK Scan ska ses som ett strategiskt köp med betydelse för många djurbönder.

Det var i maj 2016 Per Lindahl tog över styrelseposten i Lantmännen.

– En stor utmaning är att vi måste verka i ett internationellt sammanhang, det blir allt viktigare att vi klarar de internationella affärerna. Vi måste även satsa på digitalisering – utnyttja vår höga utbildningsnivå för att öka konkurrenskraften.

Hårdare konkurrens

Det gäller för Lantmännen, som arbetar med allt från utsäde till wienerbröd, att klara en allt hårdare konkurrens, både om böndernas spannmåls- och foderaffärer till att vara attraktiva för konsumenterna, betonar Per Lindahl.

– Vi ligger långt framme tekniskt och kunskapsmässigt, vi har stort förtroende hos svenska konsumenter. Men vi måste klara både det storskaliga och det närodlade som bönor från Öland eller durumpasta från Gotland.

Tre snabba frågor

Vad är din största utmaning?

– Som ordförande i Lantmännen måste jag lyssna på medlemmarna på ett helt annat sätt (än i ett börsbolag) och ändå tänka strategiskt och affärsinriktat. Det är en utmaning.

Är det en nackdel att ni främst är bönder i styrelsen?

– Tvärtom, det är en fördel. Vi bönder har en bredd i vårt kunnande som många gånger överglänser andra yrkesgrupper. Men vi ska arbeta strategiskt, inte peta i affärerna.

Lantmännen har ännu inte lyckats leverera i takt med efterfrågan är på det ekologiska. Det finns en risk att konsumenterna väljer importerad eko. Hur ser du på det?

– Vi ska bejaka det ekologiska bättre. Vi har tagit beslut på att vi ska driva på ekoutvecklingen. Vårt mål är att dubbla den ekologiska spannmålsarealen. Vi måste få lantbrukarna med oss och se möjligheterna på ekomarknaden.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen