Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 maj 2019

Viktig dom om grisningsboxar

Länsstyrelsen i Skåne hade gett en grisföretagare ett föreläggande om grisningsboxens storlek, vilket han överklagade. I rätten fick han bland annat stöd från LRF:s grisexpert Margareta Åberg.

Nu har Förvaltningsrätten dömt till företagarens fördel.

 Margareta Åberg är LRF:s grisexpert och verksamhetsledare för Sveriges Grisföretagare.
Margareta Åberg är LRF:s grisexpert och verksamhetsledare för Sveriges Grisföretagare. FOTO: LRF

I fjol kom länsstyrelsen i Skåne med ett föreläggande mot en djurhållare att hans digivande suggor som hålls i ströad liggbox måste ha tillgång till en liggyta på helt golv om minst 2 x 0,7 meter. I de boxar där det inte finns ett helt golv och där suggan måste använda spalt som liggyta, ska det hela tiden finnas strömedel på spalten så att suggans komfortbehov tillgodoses.

Regelverket finns redan

Djurhållaren överklagade föreläggandet eftersom nuvarande regelverk hos Jordbruksverket redan tar hänsyn till djurens behov av strö för komfort och av utrymme att röra sig, ligga, äta och gödsla.

Den 9 maj kom domen från förvaltningsrätten i Malmö som konstaterade att föreläggandet inte har stöd i gällande regelverk. Förvaltningsrätten menar att det i föreskrifterna inte finns något krav vare sig på liggytan, såväl som strömedel på spalten på det sätt Länsstyrelsen påstår. Därför ska föreläggandet upphävas.

LRF:s expert nöjd

LRF:s grisexpert Margareta Åberg, som även var kallad som vittne, är mycket nöjd med domen:

– Det är ett viktigt besked för grisföretagarna som bedriver uppfödning i dessa stallar som är förprövade och godkända sedan länge. Om en lantbrukare bygger efter gällande regler och föreskrifter och fått det prövat och klart så kan man inte plötsligt få ett föreläggande. Rättssäkerheten för bonden måste vara tydlig.

– Jag känner mig väldigt trygg med Jordbruksverkets vägledning, eftersom jag har varit ute och testat de här reglerna i fält och sett att det fungerar, säger Margareta Åberg.

Överdriven tolkning

Tolkningen av komfort har här blivit överdriven, menar Margareta Åberg.

– Strö för komfort gäller då golvet eller spalten är skadad och ska då strös till reparation gjorts. I övrigt ska den alltid strös för sysselsättning och bobyggnadsbeteende. Självklart ska grisarna alltid ha komfort, men det är inte lämpligt att ständigt lägga strö på spalten. Det skulle leda till att underlaget inte skulle torka och därmed skulle hygienen i boxarna bli sämre.

Kunde lett till försämring för djuren

Margareta Åberg var delaktig i Jordbruksverkets arbete med den lag som gäller i Sverige i dag.

– När föreskriften kom 2007 i Sverige så blev det tillåtet att utöka det urindränerande golvet för att förbättra hygien. Den svenska suggan måste få gå lös i grisningsboxen. Skulle domstolen ha kommit till ett annat beslut nu hade det lett till försämring för djuren och stora utgifter för företagarna, säger hon.

Kan fortfarande överklagas

Samtidigt poängterar hon att det än så länge bara är ett delmål som nåtts.

– Det är viktigt att tänka på att länsstyrelsen fortfarande kan överklaga till kammarrätten.

Länsstyrelsen i Skåne har inte hunnit analysera domen, och har därför inte tagit ställning till om de ska överklaga eller inte, meddelar djurskyddshandläggaren Sanna Wettebring Geidenmark i ett mejl till Land Lantbruk.

LÄS MER: Svensk standard sänkte svansbitning till en femtedel

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen