Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 30 maj 2018

Vildsvinen ska inte påverka lantbruket

Vildsvinen ska inte försämra lönsamhet och utveckling i de gröna näringarna. Det slår LRF fast i sin vildsvinspolicy, reviderad i december 2017, och det poängterades ytterligare på LRF-stämman.

 Åsa Sikberg.
Åsa Sikberg. FOTO: Sofia Weimarck

Riksförbundsstämman har alltid några vildsvinsmotioner att ta ställning till på stämman. Så även i år. Det konstaterades att vildsvin orsakar de allvarligaste viltskadorna i svenskt jordbruk för närvarande och att vildsvinsstammen ska hållas på en sådan nivå att lantbrukarens val av gröda och produktion inte påverkas.

Markägarens ansvar

I den diskussion som följde påpekade markägarnas ansvar för att få ner vildsvinsstammen.

– Vi måste alla ta vårt ansvar. Vi måste tala samma språk. Vi får jaga vildsvinen dygnet runt, året runt, med rörlig belysning, vi får använda fällor. Vi klarar det ändå inte. Därför måste vi jobba på bred front och arbeta tillsammans med jägarorganisationerna, sa Åsa Sikberg, LRF Mälardalen.

Kunskap bör spridas

Anders Friberg, LRF Jönköping, påpekade att det finns verktyg i kampen mot vildsvin, såväl skyddsjakt som fällor man kan ta till och att kunskap om dessa verktyg bör spridas bättre.

Ett förslag från Peter Borring, LRF Östergötland, var att LRF i sitt arbete under begreppet Det goda ägandet även tar upp vildsvinsfrågan.

– Vi markägare har det yttersta beslutet om vem som jagar på våra marker. Markägarkollektivet behöver ta sitt ansvar, sa Peter Borring.

Stammen ska minimeras

Mikael Bäckström, riksförbundsstyrelsen, höll med Peter Borring och sa att styrelsen redan diskuterat detta. Markägarnas ansvar vad gäller jakt ska tas med i Det goda ägandet.

Stämman biföll också en skrivning i motionen från LRF Västra Götaland om att vildsvinsstammen ska minimeras. Vad en minimering innebär kom dock aldrig fram i debatten.

LÄS MER: Full kostnadstäckning för rovdjursstängselEfterlyser mer stöttning och mindre paragrafrytteri

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen