Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 29 maj 2018

Vill hitta vägar för att bli kraftfullare

Att nå ut till nästa generation av ägare och brukare i Sverige är en central uppgift för LRF, konstaterade VD och koncernchef Anders Källström i sitt tal på riksförbundsstämman.

 Anders Källström, LRF:s VD.
Anders Källström, LRF:s VD. FOTO: Ann Lindén

LRF är med 140 000 medlemmar Sveriges största småföretagarorganisation. Men det finns fortfarande omkring 240 000 ägare av jord eller skog i Sverige som inte är medlemmar i organisationen, framhöll Anders Källström.

– Att förstå det sammanhanget och hur vi hittar vägar för att bli ännu kraftfullare är en av vår tids stora frågor.

”Teknik skapar möjligheter”

Anders Källström betonade vikten av kommunikation med budskap som landar i vardagen hos människor och nämnde samarbetsprojektet Jobba grönt med inriktning på ungdomar, vilket fick ett mycket stort genomslag.

– Målgruppen var de som på olika sätt är i färd med att välja utbildning eller göra sitt yrkesval. Det är ett utmärkt exempel på hur tekniken skapar möjligheter att definiera målgruppen och att vi kan nå ut på ett nytt sätt.

”En rekordsiffra”

I summeringen av det senaste året tog Anders Källström bland annat upp LRF:s 100-årsjubileum, riksdagens klubbslag för den nationella livsmedelsstrategin, den nya ägarmodellen för LRF Konsult och framgångarna i de viktiga principmålen kring bombmurklan, lavskrikan och strandskyddet.

– Produktionsvärdet på gårdsnivå ökade med 5 procent. Det är faktiskt en rekordsiffra och förstärker den trend vi har haft ett antal år.

”Ekonomi i balans”

LRFs samtliga dotterbolag visade svarta siffror för 2017, vilket Anders Källström beskrev som frukten av ett hårt arbete för att de ska leverera enligt förväntningarna.

– Vi har en ekonomi i balans för oberoende och långsiktighet. Det känns väldigt bra att kunna leverera de förutsättningarna för det jobb som ligger framför oss.

”Hela Sverige ska utvecklas”

Om det starka förtroendet för svenskt lantbruk och investeringsboomen i den svenska skogsindustrin ligger i ena vågskålen hittar man utmaningarna mot ägande- och brukanderätten i den andra, fastslog Anders Källström.

Där finns också hoten mot bönderna och de olika uttrycken för att staden ses som norm.

– Här har vi väldigt mycket ogjort. Vi måste få diskussionen och debatten att handla om hur hela Sverige ska utvecklas.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen