Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 januari 2019

World Economic Forum vill se minskad köttkonsumtion

En minskad konsumtion av nötkött skulle kunna minska dödligheten kopplad till kost med upp emot fem procent. Det konstaterar World Economic Forum i en rapport inför det kommande mötet i Davos. Samtidigt poängterar de att det inte handlar om att avveckla kött- och mjölkproduktionen.

Inför den kommande ekonomikonferensen i Davos som anordnas den 22-25 januari har World Economic Forum tagit fram en rapport för att belysa behovet av omställningen inom livsmedelsindustrin.

I rapporten, som genomförts tillsammans med Oxford Martin School, konstaterar de att om dagens konsumtion av nötkött skulle minska och i stället bytas mot andra alternativ skulle dödsfall relaterade till kost kunna minska med fem procent.

Handlar inte om avveckling

Samtidigt poängterar de att mjök- och nötköttsindustrin är oerhört viktig då det innebär försörjning för flera miljarder människor världen över samtidigt som djuren bidrar positivt på andra sätt som exempelvis att ta hand om grönsaksavfall.

Därför handlar det inte om att avveckla kött och mjölkproduktionen utan om att komplettera med andra proteinkällor. Samt att ge det stöd till lantbruket som krävs för att utvecklingen av innovationer och förbättrade produktionsmetoder ska kunna ske.

LÄS DEBATTEN: ”Nötkreaturs utsläpp jämförelsevis obetydliga”

Alternativen varierar i effektivitet

När det gäller alternativen konstaterar man i rapporten att både kyckling och fläsk är bra alternativ sett ur proteinsynpunkt och när det gäller utsläpp. Men ur hälsosynpunkt är fläsk och knyckling endast marginellt bättre än nötkött.

När det gäller odlat kött ser de inte att det som ett bra alternativ i dagsläget. Att byta nötkött mot odlat kött ge enbart en marginellt bättre hälsa samtidigt som det odlade köttet innebär relativt stora mängder utsläpp. När produktionen ökar tror man dock att det odlade köttet kan komma att produceras mer effektivt. I likhet får svampbaserade protein lågt betyg när det gäller klimatpåverkan, men högt betyg ur hälsosynpunkt.

Ärtor och bönor bäst i klassen

Sammantaget konstaterar World Economic Forum att bönor och ärtor är de bästa produkterna att komplettera kött med, ur både hälsosynpunkt och klimatsynpunkt.

Enligt rapporten kan bönor och ärtor minska dödligheten med 5 till 7 procent. Anledningen är det höga fiberinnehållet i dessa produkter i kombination med en hög grad av protein.

LÄS MER: Utsläppen kan minska med svenska bönor

Olika protein kommer samexistera

World Economic Forum säger i rapporten att animalbaserat protein och andra alternativa proteinkällor kommer att samexistera under lång tid framöver och kunna vara bra komplement till varandra. Diskussionen kommer därför att behöva handla om hur utvecklingen av det animalbaserat proteinet kan göras på bästa sätt. Något som enligt dem kommer kräva insatser från flera olika aktörer samt en nyanserad debatt om hur det kan åstadkommas.

LÄS DEBATTEN: ”Tjäna på den gröna omställningen”

Första mötet med köttfokus

Enligt World Economic Forum kommer mötet om två veckor att bli första gången som man samlar aktörer från både stater, miljöorganisationer och från industrin för att diskutera behovet av att ta fram komplement till kött.

Läs hela rapporten här: Meat: the Future series (World Economic Forum)

LÄS MER: Så ska köttbranschen vinna matchen LÄS MER: Bönder ställer om till bönor

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen