Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 juni 2018

WWF -kronan bland miljöorganisationerna

ULRIKSDAL

Den allmänna bilden av Världsnaturfonden WWF är en kramgo panda och något man kan skänka pengar till för att hjälpa att rädda hotade djur och växter runt om i världen. Närmare 200 000 svenskar betalar i genomsnitt en tusenlapp per år till stiftelsen.

 Peter Westman, biträdande generalsekreterare svenska WWF.
Peter Westman, biträdande generalsekreterare svenska WWF. FOTO: Johanna Norin

Uppdrag för WWF har också en hög samhällsstatus. Den svenska grenen, som är en del av internationellt nätverk, startades av näringslivstoppar som bland andra Axel Ax:son Johnson och Marcus Wallenberg Sr och förtroenderådet leds sedan 1988 av ingen mindre än kung Carl XVI Gustaf.

Rymdresenär i rådet

Förtroenderådet består av ett 50-tal personer, till hälften personligt invalda och till hälften representanter för myndigheter, organisationer och institutioner. Bland de personligt invalda finns kronprinsessan Victoria, Marcus Wallenberg, Anders Wijkman och Christer Fuglesang. Rådet träffas två gånger per år och har som viktigaste uppgift att utse en styrelse.

– Kungen har varit ordförande sedan 1988 och har inte missat ett möte sedan dess. Förtroenderådet är vår demokratiska bas in i Folkrörelsesverige, menar Peter Westman, anställd sedan tio år och biträdande generalsekreterare.

Fakta: Peter Westman

Peter Westman, född 1956 i Funbo, Uppland, är biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF sedan 2017, innan dess organisationens naturvårdschef sedan 2008. Han ansvarar tillsammans med generalsekreteraren för kansliets verksamhet och är talesperson i naturvårdsfrågor och för WWFs arbete generellt. Har tidigare arbetat som chef för Tyresta nationalpark, som departementsråd och enhetschef för naturresursenheten på Miljödepartementet samt som internationell sekreterare på Naturskyddsföreningen. Har tidigare jobbat i Östafrika för Forum Syd och Swedforest. Han har en utbildning inom biologi, geovetenskap och socialantropologi från Stockholms universitet. Bor i Stockholm och i Länna by, Norrtälje.

Naturskönt slott

Egentligen skulle även generalsekreteraren Håkan Wirtén ha medverkat i vår intervju men han fick hastigt lämna återbud av personliga skäl. Vi möts i det naturskönt belägna Ulriksdals slott norr om Stockholm där WWF sedan 1983 har disponerat en av flyglarna.

Fakta: Håkan Wirtén

Håkan Wirtén, född 1962 i Jönköping, är sedan 2010 svensk generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF och ansvarar för kansliets verksamhet samt det löpande arbetet. Han är talesperson för organisationen i samtliga frågor samt en aktiv debattör i media. Han är utbildad jägmästare vid Skogshögskolan och har bland annat arbetat som länsjägmästare och chef för Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län. Han har även tjänstgjort som skogsdirektör samt överdirektör, biträdande generaldirektör, på Skogsstyrelsen. Bor i Jönköping.

Av presschefen Marie von Zeipel får vi under förberedelserna klart för oss att vi i första hand bör intervjua de båda högsta tjänstemännen. Vår tanke var annars att – likt intervjun med Naturskyddsföreningen – träffa ordföranden samt högste tjänstemannen.

Delegerat ansvaret

Förklaringen ligger i att styrelsen, där alla arbetar ideellt utan ersättning, endast träffas fem gånger per år. Den har delegerat ansvaret för den löpande verksamheten till generalsekreteraren och lämnar det därmed öppet för kansliorganisationen att utforma WWFs åsikter så länge de ligger inom ramen för fastslagna visioner, strategi och verksamhetsplan.

Förankrat i toppskiktet

Genom sin förankring i näringslivet och i samhällets övriga toppskikt är det knappast förvånande att WWF kan göra armkrok med företag som Ikea, H&M och Volvo.

– Om vi till exempel vill förändra marknaden för timmerproduktion på global nivå är Ikea en bättre partner än Skydda skogen. Ikea köper ju nästan 1 procent av det sågade timret i världen. Vår erfarenhet är också att en oväntad partner ger ett större genomslag gentemot politiken, förklarar Peter Westman.

Strategisk syrelse

Peter Westman har i likhet med tre av de 21 talespersonerna ett förflutet på Naturskyddsföreningen. Han föredrar modellen med en styrelse som arbetar med strategisk målstyrning inte deltar direkt i den operativa verksamheten.

– Risken är annars att arbetsrollerna mellan en heltidsarvoderad ordförande och generalsekreteraren blir otydliga vilket kan ge en splittrad bild. Styrelsen för aldrig vår talan i enskilda frågor, säger han.

”En attraktiv arbetsplats”

WWF är tveklöst kronan bland svenska miljöorganisationer. Generalsekreteraren har en månadslön på 102 000 kronor, alltså 1,2 miljoner per år, och snittlönen för en av de nästan 100 heltidstjänsterna ligger på cirka 500 000 kronor om året.

– Vi är en attraktiv arbetsplats och har rätt lätt att hitta kompetent personal. Vi ligger på lönenivåer som konkurrerar på en statlig nivå och jämfört med övrig ideell sektor är de inte dåliga, konstaterar Peter Westman.

– Det är väl i första hand en del bistånds- och insamlingsorganisationer som ligger högre, inflikar Marie von Zeipel.

Har hög trovärdighet

WWF Sverige är med ungefär 500 000 följare enligt egen utsago den Facebooksida i Sverige med näst störst publik och hade 6 900 pressklipp under 2016. Av omsättningen samma år var över hälften – 190 miljoner kronor – insamlade medel från allmänheten.

Det är med andra ord ingen överdrift att WWF har en mycket hög trovärdighet i miljöfrågor och att dess ställningstaganden har stor betydelse.

Jägareförbundet lämnade

Med så många skilda intressen representerade är det därför anmärkningsvärt att det bara har hänt vid ett enda tillfälle att en organisation valt att lämna förtroenderådet. Svenska Jägareförbundet tog beslutet under 2014 i protest mot att WWF överklagade beslut om vargjakt.

Intressekonflikten illustreras av att WWFs talesperson i frågan, Tom Arnbom, har varit aktiv i Svenska Rovdjursföreningen där han från 2004 var medlem i redaktionen för föreningens tidskrift Våra Rovdjur. WWF gjorde också flera av överklagandena i samarbete med bland andra Svenska Rovdjursföreningen.

Inhemsk agenda

För även om WWF utåt i stort sett bara kommunicerar arbete som syftar till att exempelvis rädda orangutanger på Sumatra eller noshörningar i Afrika och försöken att stoppa slakten av hajar i jakten på fenor har stiftelsen också inhemska budskap om fortsatt inventering av nyckelbiotoper, stärkt strandskydd och att öka konsumtionen av vegetarisk mat i förhållande till animaliska produkter.

Hur bestäms vad WWF ska tycka i frågor som berör Sverige?

– Ansvarig handläggare tar fram ett förslag om positionering som går ut på en intern remissrunda i ett forum som är öppet för de inom kansliet som är engagerade i frågan. Formellt är det generalsekreteraren som slår fast våra ståndpunkter, säger Peter Westman.

Hur stor frihet att uttrycka offentliga åsikter har enskilda talespersoner?

– En talesperson förväntas uttala sig i frågor som den är ansvarig för och föra fram WWFs ståndpunkter. Du vet ju själv att media inte brukar vilja vänta på svaren.

Så tycker WWF

· Kritiskt mot Skogsstyrelsens paus

När Skogsstyrelsen under fjolåret pausade inventeringen av nyckelbiotoper var WWF Sverige en av de största kritikerna. I början på hösten applåderade WWF regeringens beslut att ge myndigheten i uppdrag att återuppta inventeringen trots att den från skogsägarhåll anses rättsosäker.

· Vill att vattenkraftsägarna ska betala

WWF Sverige har gjort gemensam sak med bland andra Älvräddarna i kraven på att vattenkraftverk och dammar ska miljöanpassas. Notan ska verksamhetsutövaren stå för. Organisationerna har räknat ut att åtgärderna skulle ge 11 100 arbetstillfällen i framför allt glesbygden.

· Kritiserade jakten på 44 vargar

Licensjakten på 44 vargar vintern 2015 väckte skarp kritik från WWF Sverige som menade att det var ett alldeles för stort antal. De 44 vargarna sköts inom loppet av två veckor vilket enligt Svenska Jägareförbundet visade att antalet vargar var kraftigt underskattat.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen