Lantbrukare vill satsa på precisionsodling

Många vill bli precisionsodlare. Sedan i höstas har användarna av det digitala verktyget markkartering.se ökat från 300 till 1 000 lantbrukare.

Det digitala verktyget används än så länge främst av spannmålsodlare och specialgrödsodlare. Men Fredrik Hansson och Tua Holmgren, Odlarservice Hushållningssällskapet Skåne, ser en stor vinst att även för vallodlare.
Det digitala verktyget används än så länge främst av spannmålsodlare och specialgrödsodlare. Men Fredrik Hansson och Tua Holmgren, Odlarservice Hushållningssällskapet Skåne, ser en stor vinst att även för vallodlare. FOTO: MARIE HENNINGSSON

I höstas lanserade Hushållningssällskapen en digital tjänst, markkartering.se, i vilket man utifrån markkarteringsdata får en överskådlig presentation i form av en interpolerad karta samt möjlighet att skapa en färdig styrfil direkt i verktyget.

Utvecklad tjänst

Sedan markkartering.se lanserades har antalet användare ökat snabbt. Tjänsten har också utvecklats och fått två nya produkter.

– Vi har plockat in satellitbilder i verktyget och även gjort det möjligt att göra styrfiler till kväve, säger Tua Holmgren, Odlarservice Hushållningssällskapet Skåne.

Diagnosredskap på gång

Hushållningssällskapet kommer också snart att komplettera verktyget med ett diagnosredskap. Lantbrukaren ser redan på sin karta om de åtgärder som vidtagits i odlingen varit bra eller inte, men med redskapet ska man också kunna se vad det ger i pengar.

Växtnäring på rätt plats

– Precisionsodling har inte som syfte att lantbrukaren ska kunna spara på att använda mindre växtnäring, det ska se till att växtnäringen hamnar rätt plats. Att den gör det gynnar både företagets ekonomi och miljön. När växtnäringen hamnar på rätt plats får man en gröda av bättre kvalitet, säger Fredrik Hansson, avdelningschef för Odlarservice, Hushållningssällskapet Skåne.

Tjänsten är öppen att användas för samtliga kunder i Hushållningssällskapet.

Fakta: Intresserad av precisionsodling?

På www.precisionsskolan,se finns mycket kunskap. Bland annat teorin bakom begreppen, verktyg och kalkyler och möjlighet att interagera med andra.

Exempel på verktyg som kan vara till hjälp vid precisionsodling:

markkartering.se

markdata.se

cropsat.se

lantbruk.se

PrecisionWizard

LÄS MER: Nytt verktyg kan göra alla till precisionsodlare