Lantbrukspodden: Har gamla spannmålssorter blivit trendiga?

Bagares och konsumenters ökade intresse för gamla spannmålssorter har gjort att fler bönder börjat odla dem. Kanske kan lantsorterna bli en lönsam nischgröda? Vi träffar spannmålsforskaren Matti Wiking Leino, Thomas Björklund på Warbro kvarn och bagaren Karin Gerhart för att höra vad de har att säga om fenomenet.

Spannmålsforskaren Matti Wiking Leino och Warbro kvarns Thomas Björklund och Maud Brinckmann.
Spannmålsforskaren Matti Wiking Leino och Warbro kvarns Thomas Björklund och Maud Brinckmann. FOTO: PRIVAT/KRISTINA HANSÉN