Nu får Peter Borring diskussionen i LRF som han önskat

Peter Borring tillhör dem som drivit på för en förändring av LRFs organisation. När förslaget väl ligger på bordet tycker han att pendeln svängt lite väl långt.

För att ändå inte förlora tentaklerna ute i bygderna föreslår Peter Borring att LRF ska jobba med ett nätverk av kontaktpersoner i de fall där inte lokalavdelningarna i någon form ändå lever vidare. FOTO: GÖRAN BERGLUND

På årets riksförbundsstämma ska LRF ta ställning till det förslag om ny organisation som menar att kommungruppen ska bli den lägsta nivån.

Det politiska påverkansarbetet på kommunnivå anses viktigare för medlemmarna än den sociala roll som lokalavdelningarna främst spelar. Därmed är det också i kommungrupperna som LRF ska fokusera sina resurser.

Förslaget radikalare än väntat

Så långt är Peter Borring med. Däremot saknar han tydliga riktlinjer om vad som ska hända med lokalavdelningarna och hur deras värde ska tas till vara.

Som tidigare regionordförande i LRF Östergötland var Peter Borring med 2018 när arbetet med Framtidens folkrörelse startade. Förslaget som gick ut på remiss är mer radikalt än vad han hade förväntat sig.

– Kanske är det också en nödvändighet för att väcka en reaktion i systemet. Annars blir det lätt att folk inte engagerar sig, säger han i ett avsnitt av Lantbrukspodden.

”Urbana även på landsbygden”

Peter Borring menar att mycket har ändrat sig sedan LRF-organisationen skapades och att det gäller att anpassa sig till samhällsutvecklingen.

– Vi är i dag urbana även på landsbygden. Vi gymmar och dejtar i stan och vi har nätverk som skär på andra håll än genom LRF, ibland till och med utomlands. Den sociala aspekten är jätteviktig men förväntningarna på att det LRF som ska stå för den har minskat, säger Peter Borring.

För att ändå inte förlora tentaklerna ute i bygderna föreslår Peter Borring att LRF ska jobba med ett nätverk av kontaktpersoner i de fall där inte lokalavdelningarna i någon form ändå lever vidare.

LÄS MER: Alla avsnitt av Lantbrukspodden hittar du här