Lantmännen om jättevinsten: ”Vi är väldigt nöjda”

För andra året i rad redovisar Lantmännen en miljardvinst för årets åtta första månader. Enbart perioden maj-augusti visar en vinst på 758 miljoner kronor.

Per Lindahl, styrelseordförande.
Per Lindahl, styrelseordförande. FOTO: TOVE NILSSON

– Det är ett starkt andra tertial. Vi är väldigt nöjda. Vi har lyckats hålla förra årets höga nivå, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef.

Inom division Lantbruk är resultatet fortsatt starkt och skörden har varit i nivå med förra årets. Men vädret i höst har inneburit påfrestningar i vissa delar av landet när det gäller torkkapaciteten.

”Investerar och satsar i Finland”

Division Livsmedel har en bra intjäning. Flera investeringsprojekt pågår i bland annat Belgien, Polen och Ryssland. I Finland har arbetet med att effektivisera bageriinfrastrukturen löpt på väl.

– Vi investerar och satsar i Finland, säger styrelseordförande Per Lindahl.

I somras förvärvades finska K-maatalous från Kesko Group som för närvarande är under namnbyte till Lantmännen Agro Oy. Bolaget är en av de största aktörerna på den finska lantbruksmarknaden med en omsättning på motsvarande 3 miljarder svenska kronor.

Bra år för Swecon

Både vd och styrelseordföranden är också nöjda med utvecklingen för division Maskin. Lantmännen har en fortsatt stark ställning på den svenska traktormarknaden, och Swecons anläggningsmaskiner är också starka.

– Swecon har haft ett bra år. Det byggs mycket vägar och broar i Sverige, säger Per Olof Nyman.

Under året har Lantmännen också täppt till en vit fläck på den svenska kartan. När Kalmar Lantmän såldes till Swedish Agro beslöt Lantmännen att starta verksamhet i Kalmar/Öland. Nu har de drygt 450 medlemmar.

– Det är fantastiskt roligt. Det visar att många lantbrukare i Kalmar och på Öland uppskattar vår ägarmodell. Det är ett bra betyg, säger Per Lindahl.

”Viktigt för vår affärsmodell”

Det goda delårsresultatet indikerar också att Lantmännen kan upprätthålla sin höga återbäring och efterlikvid.

– Det ser bra ut. Det är allt jag kan säga i dag. Det är också viktigt för vår affärsmodell, säger Per Lindahl.

LÄS MER: Lantmännen redovisar ny miljardvinst