Lantmännen redovisar ny miljardvinst

Lantmännen redovisar en miljardvinst för årets åtta första månader. Därmed fortsätter koncernen sin starka utveckling.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.
Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

– Lantmännen utvecklas stabilt inom samtliga divisioner och förutsättningarna för att leverera hög återbäring och efterlikvid också för 2017 är goda, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Till och med augusti redovisar Lantmännen ett resultat på 1 112 miljoner kronor vilket ska jämföras med 1 021 miljoner kronor för motsvarande period förra året.

God försäljningsutveckling

Division Lantbruk fortsätter utvecklas starkt, skriver Lantmännen i sin resultatrapport. Årets skördearbete har varit intensivt, till följd av en koncentrerad skörde- och mottagningsperiod.

Inom division Maskin har den goda försäljningsutvecklingen från årets inledning fortsatt inom både Lantmännen Maskin och Swecon.

Division Energi har förbättrat sitt rörelseresultat jämfört med föregående år. Förbättringen drivs främst av ett högre resultat i Lantmännen Agroetanol, som framgångsrikt fortsätter utveckla sin export av etanol.

Investeringsprojekt på flera håll i Europa

Division Livsmedels resultat är något lägre än föregående år. Lantmännen Cerealia fortsätter att vässa organisationen och öka kostnadseffektiviteten. Lantmännen Unibake utvecklas stabilt och har ökat sin försäljning under andra tertialet.

Flera investeringsprojekt pågår planenligt i bland annat Belgien, Polen och Ryssland. I Finland har arbetet med att effektivisera bageriinfrastrukturen löpt på väl, skriver Lantmännen i resultatrapporten.

Nettoomsättningen för årets åtta första månader var 25,8 miljarder kronor.

LÄS MER: Lantmännen delar ut halv miljard