Lantmännens poolpriser fastställda

Lantmännen har fastställt slutpriset för spannmål såld i Pool 1. Skörden blev rekorddålig och 2,4 miljoner ton mindre än normalt. Priset på den spannmål lantbrukarna levererat är därför högt, konventionellt maltkorn slog igenom tvåkronorsvallen.

Maltkorn.
Maltkorn. FOTO: PER-OLOF STOLTZ

Lantmännen har fastställt slutpriserna för spannmål levererad till kooperativets Pool 1. Den sämsta spannmålsskörden sedan torråret 1959 innebär att Sveriges lantbrukare sammanlagt skördat 3,2 miljoner ton spannmål.

Det är 2,4 miljoner ton mindre än väntat. Sverige behöver därför importera 800 000-900 000 ton.

LÄS MER: Sämsta spannmålsskörden sedan 1959

Högt pris på knapp spannmål

Många lantbrukare har inte kunnat leverera det antal ton som de skrev Poolkontrakt med Lantmännen på. Kooperativet har därför tvingats köpa in många ton från utlandet till minst lika höga priser som de betalar till bönderna.

För maltkorn i Pool 1 betalar Lantmännen i östra Sverige 2 070 kronor per ton, medan kvarnvete värderas till 1 830 kronor och foderkorn 1 750 kronor per ton. Priserna är slutpriset för spannmål levererad till Lantmännen under poolperiod 1 (höst) och inkluderar delbetalning och teckna tidigt-premie. Eventuella kvalitetstillägg tillkommer.

Måste betala för de kilon torkan tog

Pool är det gamla kooperativa sättet att sälja spannmål. Poolkontraktet tecknas på våren och lantbrukaren anger hur många ton hen ska leverera under skörden på hösten. Efter leverans ska kooperativet under poolperioden sälja spannmålen till bästa pris. Sedan räknar kooperativet ut ett genomsnittspris för varje kvalitet. Det är det priset Lantmännen nu fastställt.

LÄS MER: LRF Premium – Stor andel av spannmålskontrakten kan inte levereras

Den sämsta spannmålsskörden sedan 1959 ledde till spannmålsbrist och höga priser.
Den sämsta spannmålsskörden sedan 1959 ledde till spannmålsbrist och höga priser. FOTO: KENNETH KAUPPI

Lantbrukaren måste leverera minst 70 procent av kvantiteten i kontraktet. I år har torkan ofta tagit halva skörden. Om lantbrukaren skrivit kontrakt på 5 ton per hektar ska minst 3,5 ton per hektar levereras.

Om torkan gjorde att skörden bara blev 2,5 ton per hektar måste lantbrukaren betala en avgift till Lantmännen för det uteblivna tonnet mellan 2,5 och 3,5 ton per hektar.

Av pressmeddelandet framgår inte på vilket sätt lantbrukare som på grund av torkan inte kunnat leverera Pool 1-kontraktets minimikvantitet ska gottgöra kooperativet för underleveransen.