Lärorik läsarresa i de skotska skogarna

Intensiv odling av sitkagran, stor påverkan av friluftsliv och boniteter på mellan 15 och 20 kubikmeter. Så kan man sammanfatta skogsbruket på tre privata egendomar som besöktes av Land Skogsbruks Skottlandsresenärer.

Enligt guiden Kirsti Halvosen Brown äger 432 personer drygt hälften av all mark i Skottland. En av dem är John Murray, som äger Blair Atholl Estate med Blair Castle. Han bär titeln Duke of Atholl (hertigen av Atholl), men bor i Sydafrika.
Enligt guiden Kirsti Halvosen Brown äger 432 personer drygt hälften av all mark i Skottland. En av dem är John Murray, som äger Blair Atholl Estate med Blair Castle. Han bär titeln Duke of Atholl (hertigen av Atholl), men bor i Sydafrika.

– Vi har ett stort tryck på oss att bedriva ett kontinuerligt skogsbruk här eftersom det rör sig många människor i närheten av slottet. Vi tar ut de största träden, men måste samtidigt tänka på att ha kvar fröträd för att vi ska få upp föryngring, säger David Nicholson, skogsförvaltare på godset Bowhill House med 2 000 hektar skog, inte långt från staden Selkirk.

Heltidsanställd jägare

Området han beskriver utgörs av blandskog dominerad av douglasgran med inslag av löv, bland annat bok. Längre upp på berget kommer vi till ett relativt nyupptaget hygge, planterat med sitkagran. Det är ohägnat och markberett med högläggning.

Gräs bekämpas kemiskt med ett granulat som läggs runt nysatta plantor och eventuell sly röjs manuellt med röjkniv. Viltskador, som är begränsat på sitkan på grund av dess vassa barr, regleras av en heltidsanställd jägare, berättar David Nicholson.

”Säljer till lokal tillverkare av timrade hus”

Sir Michael Strang äger Philiphaugh Estate med cirka 400 hektar skog, nära Peebles. På samma sätt som David Nicholson undviker han att kalhugga där det förekommer ett aktivt friluftsliv. Ett bestånd med grov, stamkvistad douglasgran i 100-årsåldern gallras varsamt.

– Virket säljer jag till en lokal tillverkare av timrade hus, säger Sir Michael Strang Steel.

Godset Blair Atholl Estate, i regionen Perthshire i centrala Skottland, har ett skogsinnehav på 10 000 hektar. Ägorna besöks årligen av cirka 70 000 personer, vilket påverkar skogsbruket. Ändå ska ett douglasbestånd, som motsvarar de nyss nämnda på Philphaugh och Bowhill House, slutavverkas senare i år.

– Ja, men vi informerar besökande allmänhet med skyltar varför vi gör det, säger godsets förvaltare Julian Clarke.

LÄS MER: Deltagare om Skottlandsresan: ”Intressant blandning av studiebesök och rekreation”