Lätt få jobb som maskinförare

Bristen på maskinförare är entreprenörernas största utmaning närmaste halvåret, visar Maskinentreprenörernas konjunkturbarometer MEKOs senaste rapport.

Den som idag utbildar sig till maskinoperatör har lätt att få anställning, eftersom det enligt rapporten Midsommar-MEKO råder stor brist på operatörer av maskiner.

Svårt hitta rätt personer

Av landets maskinenteprenörer har 95 procent svårt att hitta rätt maskinförare. Även när det gäller tjänstemän inom sektorn ökar bristen på kompetens, där 88 procent har svårt att hitta personal i den kategorin och 87 procent har svårt att hitta chefer. Undersökningen visar även en fortsatt uppgång för maskinentreprenörerna, där investeringarna ökar tre år i rad.

Överraskande starkt

Enligt Maskinentreprenörernas VD Hampe Mobärg är det överraskande att branschen fortsätter att utvecklas så starkt.

- När förra MEKO-undersökningen kom så kändes det som att toppen var nådd. Vi har också sett att byggentreprenörerna har fått en ganska kraftig inbromsning inom bostadsbyggandet, men för maskinentreprenörer har det ännu inte kommit någon rekyl, utan MEKO visar till och med att trenden fortsatt under våren, säger han i ett pressmeddelande.

Rekrytering svåraste utmaningen

Enligt MEKO är dock nedgången under det kommande halvåret mindre i år än under motsvarande senaste mätning. Rekryteringsfrågan är därmed den största utmaningen under det kommande halvåret.

- Det är intressant att se att konjunkturen för våra medlemmar ser ut att hålla i sig, även om jag menar att det faktiskt går att se en viss oro inför framtiden också. En del av den oron kommer såklart ifrån att företagen har svårt att rekrytera rätt medarbetare. Det svåra är inte att hitta folk, utan att hitta rätt personal, säger Hampe Mobärg.

LÄS OCKSÅ: Skogsmaskinförare - ett bristyrke som växer