Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 5 maj 2021

Äganderätten till sten bör prövas

Vem äger en sten som fallit från himlen och bör inte markägaren ha rätten till sten på sin egen mark, frågar sig Lena Johansson i veckans ledare,

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Det är orimligt att minerallagen inte tar hänsyn till markägarens möjlighet att driva och utveckla sitt företag, skriver Lena Johansson.
Det är orimligt att minerallagen inte tar hänsyn till markägarens möjlighet att driva och utveckla sitt företag, skriver Lena Johansson.

Med ett dån tog sig en så kallad bolid, meteoritsten, genom atmosfären och kraschlandade i skogen norr om Enköping. Strax därefter invaderades området av amatörgeologer som hoppades göra unika fynd. Boliden hittades till slut av två av dem, men har nu utlöst en ägarstrid. Upphittarna anser att stenen är deras, medan markägaren hävdar att han äger den. Just meteoritstenar verkar inte ha någon egen lagparagraf, men annars är sten väl reglerat i lagen.

Enligt Jordabalken tillhör sten, torv och gas markägaren. Ingen skulle väl bråka om du plockade med dig en enstaka sten hem från någon annans mark, men att hämta ett lass är alltså inte tillåtet.

Inte heller allemansrätten ger dig rätt att plocka sten på annans mark. Enligt den är det bara tillåtet att ta sådant som är reproducerbart, som bär, svamp eller blommor.

Och om stenarna samlats ihop och legat mer än ett år på samma plats får inte ens markägaren röra dem. Då omfattas de av det generella biotopskyddet och om de flyttas kan det resultera i böter.

Även minerallagen inskränker äganderätten till sten och mineralfynd. Handlar det om så kallad koncessionsmineral har vem som helst rätt att leta och bryta malm utan markägarens tillstånd. Det starka allmänintresset har gjort att markägaren fått en underordnad ställning. Det enda som krävs är koncession från Bergsstaten.

Minerallagen kom till för att samhället skulle kunna dra nytta av betydelsefulla mineraler, men i dag kan markägare drabbas av att privata bolag från andra sidan jorden bryter mineraler, försvinner med vinsten, kanske till och med utan att sanering och återställande gjorts. Markägaren lämnas helt utan rättigheter och behöver inte ens vidtalas innan Bergsstaten delar ut tillstånd. Det känns helt orimligt att inte heller någon hänsyn tas till markägarens möjlighet att driva och utveckla sitt företag.

I fallet med boliden vill båda parter att den ska deponeras på ett museum. Markägaren begär ingen ekonomisk ersättning, men tycker att det är viktigt att pröva vem som äger det som hittats på hans mark. Det är en princip som borde säkerställas i fler sammanhang. Även för sten som inte fallit ned från himlen.

LÄS MER: ”Mineralbrytningen hotar svensk matproduktion”LÄS MER: Gruvbrytning orsakar oro bland markägare

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen