Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 8 augusti 2019

Äntligen ska regeringen utreda äganderätten

Miljödepartementet har troligen fått en mer förnuftig och pragmatisk chef i Isabella Lövin, (MP). Men framför allt får man tacka överenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

FOTO: Istock/montage

Äganderätten och inskränkningar i denna har på senare år seglat upp som mycket stora och avgörande frågor för LRF. Läsarna av Land Lantbruk och Land Skogsbruk är sannolikt mycket väl medvetna om de senaste årens statliga attacker på äganderätten. I Artskyddsförordningens namn har brukande av skog förbjudits – utan ersättning. Ägare av fjällnära skog har tvingats gå till domstol för att få ersättning när deras avverkningar stoppats. Enskilda markägare har fått stora delar av sin skog klassad som nyckelbiotop, vilket i praktiken gjort virket omöjligt att sälja.

Men nyligen tillsatte regeringen utredningen som ska se över äganderätten till skog. Äntligen, efter flera års strider! Uppdraget har gått till utredaren Agneta Ögren, lagman vid Umeå tingsrätt. I direktiven, signerade Miljödepartementet, påpekas att det finns behov av att öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter och att utgångspunkten för utredningen är att stärka och värna om äganderätten.

Så sent som i fjol kändes det här avlägset. Då hade vi en miljöminister i Karolina Skog, MP, som uttalade i riksdagen att det skulle bli alldeles för dyrt för staten att ersätta alla skogsägare vilkas avverkningar stoppades. Nu har Miljödepartementet troligen en mer förnuftig och pragmatisk chef i Skogs partikamrat Isabella Lövin. Men framför allt får man tacka överenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna. I det 73-punktsprogram som partierna kom överens om i januari var stärkt äganderätt till skog en av punkterna.

Kring skogen har debatten på senare tid varit hätsk och polariserad. Men när detta skrivs har ännu inte miljörörelsen reagerat på utredningsdirektiven. Nog borde det vara dags för miljöorganisationerna att tänka om. Utan att skogen nyttjas lär vi få svårt att nå målet ett fossilfritt Sverige.

Miljörörelsen talar gärna om hotade skogslevande arter och att mer skog därför måste skyddas. Men redan i dag är betydande arealer skog skyddade, se veckans ledare i Land Skogsbruk. I själva verket är hagmarkerna den naturtyp som är allvarligt hotad, de många arter som är beroende av dessa marker ligger illa till. Hoten mot betesmarkerna borde engagera miljörörelsen mer. Men då krävs att miljövännerna jobbar med de gröna näringarna, inte mot.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen