Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 22 januari 2016

Dags att miljörörelsen lär av historien

Det har aldrig tidigare funnits så lite gammelskog i Sverige som idag, skriver föreningen Skydda Skogen på sin webbplats. Men i den nyutgivna boken ”Växer blåbär i skogen?", redigerad av Carina Gerken Christiansen, punkteras den föreställningen effektivt.

Här intervjuas Clas Tollin, docent i agrarhistoria på SLU och specialiserad på sydsvenskt jord- och skogsbruk. I bebodda trakter fanns förr inte det täcke av gammelskog som dagens miljövänner vill hävda:

– Det fanns ungskog men inte den gammelskogen som ofta förs fram, säger han.

Undantag fanns förstås. Det handlar om de stora skogar som skiljer bygder åt; Kolmården, Tiveden och Ödmården, liksom om delar av Norrland.

En orsak var ett omfattande svedjebruk. Skog brändes för att få näringsrik mark att odla på, och efter några års odlande fick marken åter växa igen. Behovet av virke till byggnader, stängsel och bränsle var stort och få träd fick växa sig stora och gamla. I stället var landskapet i hög grad bevuxet av ungbjörk och hassel. Och de ”naturskogar” som man i dag ofta vill skydda är i själva verket produkter av generationers hävd.

Det som ofta beskrivs som naturskog, med en variation av träd i olika åldrar och arter avfärdar agrarhistorikern Clas Tollin som "en missuppfattning”! De skogarna har inte uppstått naturligt, de är skapade av bönder.

"Värdefulla skogar kalhuggs och skogens biologiska mångfald urholkas. På många platser blir det allt svårare att ta sig ut i naturen", skriver naturskyddsföreningen på sin webbplats.

Visst kan det vara svårt att ta sig fram över ett färskt hygge. Men det finns alltid nya skogar att upptäcka. Drygt halva Sveriges yta täcks av skog, vi har 2,5 hektar skog per invånare i landet – det räcker ganska långt. En väl brukad skog är ofta en vacker skog, som också är lättillgänglig för vandrare. Då bör man också ha respekt för att den som har skött skogen också vill skörda frukterna av sitt arbete.

Vi har mer skog än någonsin, och troligen också mer gammal skog än vi tidigare har haft. Det är dags för miljörörelsen att lära av historien.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen