Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 16 december 2016

Förändrat skogsbruk har fått fåglarna att öka

Naturhänsynen i skogen har effekt. Det gäller även fåglarna. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör.

FOTO: Rolf Segerstedt

I en färsk vetenskaplig artikel i tidskriften Forest Ecology and Management presenterar fem forskare vid Lunds universitet och SLU i Umeå nya fakta om läget för skogsfåglarna. Forskarna har analyserat trenderna för 58 skogsfågelarter i Sverige sedan 1998. Det visade sig att populationerna har ökat. För 33 arter var ökningen markant. I artikeln påpekas också att trenden för svenska skogsfåglar är något mer gynnsam än i Europa som helhet.

Ett varmare klimat, men också ett förändrat skogsbruk antas ligga bakom ökningen.

"Sedan 1998 har arealen medelålders och äldre skog ökat med 6,4 procent", konstaterar forskarna i rapporten. De pekar också på att ökad naturhänsyn i skogen gynnar fåglarna, som mera död ved och sparade träd på hyggen.

Det går bättre för skogsfåglarna än för andra fåglar i Sverige. Särskilt för de fåglar som är knutna till jordbrukslandskapet går det sämre. Många av dem drabbas av att deras livsmiljöer – ängs- och hagmarker – växer igen.

Miljörörelsen har länge larmat om att arterna i våra skogar är hotade. Men svenskt skogsbruk är långt bättre än propagandan från vissa miljöorganisationer gör gällande – det visar resultatet av fågelräkningen. Miljörörelsen borde bekymra sig mer för de arter som minskar när landskapet förbuskas.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen