Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 19 juni 2014

Gör inte rödlistan till ett slagträ i debatten

Det kan vara att nyansera bilden av Rödlistan, säger professor Anders Dahlberg, ansvarig för Artdatabanken, på sidan 2 i Skogsland.

Det har han nog väldigt rätt i. Rödlistan används ofta som slagträ i debatten om skogsbrukets miljöhänsyn. 850 arter hotas av skogsbrukets metoder, säger exempelvis naturskyddsföreningen.

Riktigt så enkelt är det inte. Av de många skogslevande arter man hittar i Rödlistan finns många som hotas av annat, må vara att skogsbruk är den enskilt största faktorn. Arter som hotas av ovarsamt och omfattande skogsbruk är växter som myskmåra och röd trolldruva. Andra är extremt specialiserade, fjärilen fetörtsblåvinge behöver solstekta, basiska klippmarker bevuxna med kärleksört för att överleva.

Andra far illa av att gamla betesmarker växer igen – deras livsmiljöer försvinner genom jordbrukets omvandling. Sådana arter är skogsklockan och ortolansparven. Mosippan minskar i takt med minskningen av skogsbete. Ironiskt nog är mosippan en av de arter som drabbas av att några hotade arter blir fler. Rovdjurstrycket i vissa bygder hotar fäbodbruket. Att ha djur i fritt bete på skogen har blivit alltför riskabelt.

Gör en djupdykning i Rödlistan på www.slu.se/artdata! Den ger en fascinerande bild av arternas mångfald och specialisering. Och den visar att sambanden i naturen inte är fullt så enkla som de ofta framställs.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen