Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 30 november 2018

”Idisslare får ny roll i klimatforskning”

Debattörer som driver frågan om kött och klimat lutar sig på gammal forskning. Enligt ny forskning kan korna vara klimatneutrala, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Rätt skötta kan betesmarker vara kolsänkor.
Rätt skötta kan betesmarker vara kolsänkor. FOTO: Ann Lindén

Köttbranschen måste gå till anfall, var budskapet från Sveriges nötköttsproducenters ordförande Jan Forssell vid Köttriksdagen härom veckan. Han jämförde läget med en fotbollsmatch, där branschen mest tvingas på defensiven.

Det handlade om den långlivade debatten om kött och klimat. Det är hög tid att nötköttsproducenterna slår tillbaka, det borde visserligen ha gjorts för länge sedan. Efter tiotalet års debatt har köttproduktionens klimatpåverkan slagit rot i det allmänna medvetandet.

Tyckare som Jonas Paulsson, Köttfri måndag, och operasångerskan Malena Ernman basunerar oavbrutet ut förkunnelsen om köttets skadlighet. Och medierna sväljer okritiskt budskapet, där saknas troligen kunskaper nog att ifrågasätta.

När debatten om köttet och klimatet först dök upp var det förstås inte så enkelt för nötköttsproducenterna att bemöta. Grunduppgifterna kom ju från FN-organet FAO. I FAO-rapporten Livestock’s long shadow från 2006 påstods att produktionen av nötkött stod för 18 procent av utsläppen av klimatgaser.

FAO-rapporten har fortsatt att kasta sin långa skugga över debatten, trots att FNs klimatpanel senare kommit till en annan slutsats. Och trots att FAO självt senare har modifierat budskapet och i en rapport pekat på gräsmarkers klimatnytta.

Skälet är förstås att de som driver debatten bara ser de uppgifter som passar deras syfte. Om sanningen inte gagnar budskapet, då får sanningen stå tillbaka. Dessa oseriösa debattörer måste få mothugg.

Problemet med de livscykelanalyser som mäter produkters miljöpåverkan är att de bara tagit hänsyn till utsläpp. Upptaget i miljön av koldioxid är mindre utforskat. Men nu finns en internationell forskarrapport som beskriver detta, ”Grazed and confused?”.

Forskarna landar i slutsatsen att betande idisslare visst kan vara en del i en hållbar livsmedelsproduktion. Allt beror på hur betesmarkerna hävdas och hur intensivt de betas. Väl skötta betesmarker binder nämligen stora mängder kol.

Feedlots i andra världsdelar, med tiotusentals kreatur på begränsad yta och inte ett grönt grässtrå i sikte är uppenbart skadliga för både klimat och närmiljö. Väljer vi bort köttet från andra sidan klotet och köper svenskt i stället kan vi säkert äta kött med gott samvete.LÄS MER: Jonas Paulsson: ”Bra att politikerna glömt bort livsmedelsstrategin”LÄS MER: ”Köttbranschen måste gå till anfall”

Relaterade artiklar

Till toppen