Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 31 oktober 2014

Ingen brådska att ändra lagen på nytt

Skogsbruket tar betydligt större naturhänsyn än som tidigare framkommit i statistiken. Den glädjande nyheten presenteras i veckans Skogsland.

Skogsstyrelsen har först nu fått uppgifterna om var skogsägarnas frivilliga avsättningar finns, analysarbete pågår. Men det står redan klart att den sparade arealen är betydligt större än 3-5 procent av skogen, vilket myndigheten tidigare har uppgett.

Den senaste Riksskogstaxeringen talar också sitt tydliga språk. Temat för inventeringen har varit biologisk mångfald. Och mångfalden ökar – i form av bland annat mer gammal skog, fler stora lövträd och mer av död ved i skogen.

Skogsstyrelsen konstaterar bland annat att granens ökning – påtaglig under 1900-talet – har avtagit. Och de "granåkrar" som Maciej Zaremba ondgjorde sig över i sin uppmärksammade artikelserie i DN härom året, ja de är bara en mycket begränsad del av våra skogar:

"Monokulturer med enbart ett trädslag förekommer på knappt 5 procent av den produktiva skogsmarken", heter det i Riksskogstaxeringen.

Det är 20 år sedan som produktions- och miljömålen jämställdes i skogsvårdslagen. I ett skogligt perspektiv är det en kort tid, men nu börjar vi se effekterna av lagändringen. Det borde inte brådska att ändra lagen på nytt.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen