Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 26 april 2013

Kontrollen ska hjälpa – inte stjälpa

Varje sådant fall är en tragedi, och på senare år har antalet omhändertaganden av djur och utfärdade djurförbud ökat markant. En orsak är att lagen skärptes för drygt tio år sedan. Enligt 1988 års djurskyddslag skulle myndigheterna ingripa för att djurs lidande inte skulle förlängas. Det handlade då, enligt lagen, om allvarliga missförhållanden eller misshandel. Men 2001 ändras skrivningarna. Nu räcker det med mer bagatellartade brott mot bestämmelserna, enligt propositionen signerad jordbruksminister Margareta Winberg. Då ändras den mjukare skrivningen att "länsstyrelsen får" besluta om omhändertagande till ett mer tvingande "länsstyrelsen skall…" Nu måste de inte bara agera om djur lider, utan också vid risk för att djur ska behöva lida.

För djurägare som drabbas kan följderna bli orimliga, de kan innebära ekonomisk ruin. Djurägaren blir skyldig att stå för kostnaderna för omhändertagandet – ofta rör det sig om hundratusentals kronor – utöver att hans eller hennes verksamhet slås i spillror. I Land Lantbruk har vi berättat om grisbonden Stefan Karlssons kamp för att få sitt djurförbud hävt. Nu har Stefan inte gården kvar, den är såld på exekutiv auktion.

Men när djurskyddet kritiseras på bloggar och i sociala medier är det oftast länsstyrelsens personal som hamnar i skottgluggen. Givetvis finns veterinärer eller djurskyddshandläggare som gör felaktiga bedömningar. Men trots allt är det ett jobb de utför på politikernas uppdrag. Riksdag och regering har ålagt dem att agera och försett dem med långtgående maktmedel.

Därför är det beklagligt att regeringen har lagt sin djurskyddsproposition på is. Djurskyddsutredaren Eva Eriksson föreslog att beslut om djurförbud inte ska utfärdas enbart på antalet förelägganden utan också på "allvarlighetsgraden" i djurägarens förseelser. En lagändring i den riktningen bör komma snart. Hellre hjälpa än stjälpa bör också vara målet för djurskyddskontrollen.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen