Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 3 juni 2016

Myndigheters "stuprörstänk" ett hot mot gröna näringar

En skogsägare ringer. Han har haft besök från Skogsstyrelsen inför en avverkning på skogsfastigheten som han köpte för några få år sedan.

– Han hittade 126 murklor, han satte en pinne vid varje. Det är en enskild tjänsteman som varje gång han åker ut lyckas göra folk ledsna. Skogen det gäller är granskog planterad för 60 år sedan, den har inga naturvärden i övrigt. Nu är jag erbjuden en ersättning som motsvarar en fjärdedel av slutavverkningsvärdet, berättar skogsägaren.

Samtalet är ett av flera med liknande ärenden den senaste tiden. Det kommer någon dag efter att LRF-stämman har avslutats. Det var en stämma där just frågor som rör detta som drabbat skogsägaren i luren diskuterades särskilt intensivt. I en motion från LRF Mälardalens regionstyrelse talas klarspråk: "Myndigheters maktmissbruk och tjänstemäns dolda agendor hotar de gröna näringarnas framtid och måste bekämpas."

Det talades i debatten om "stuprörstänk" hos myndigheterna. "Den som är intresserad av grodor ser bara grodor och ingenting annat", sa Stig Lundström, Skåne.

Detsamma kan gälla vatten, hos Vattenmyndigheten, risker med bekämpningsmedel, hos Kemikalieinspektionen, för att nämna några exempel. De är myndigheter som har fått stor makt, och som inte behöver ta ansvar för helheten och för konsekvenserna för hela näringar av de beslut de fattar. Helhetstänkandet måste politikerna svara för, men som förbundsordförande Helena Jonsson sa i sitt inledningstal på stämman: "Svaga politiker ger starka myndigheter."

Debatten om motionen från Mälardalen utmynnade bland annat i ett beslut att kräva att tjänstemannaansvaret återinförs i svensk lagstiftning, efter förslag från Peter Borring, Östergötland.

Tjänstemannaansvaret togs bort 1975. Men fortfarande finns i brottsbalken brottsrubriceringen tjänstefel, som kan ge fängelse. Problemet är snarast att detta mycket sällan prövas i domstol trots tusentals anmälningar. Uppklarandeprocenten lär vara i nivå med den för cykelstölder. Det betyder att enskilda tjänstemän ostört kan fortsätta att tänja på lagen efter eget huvud. Det är mycket oroande.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen