Gå till innehåll

Meddelande:

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 5 January

Nej, Schyffert – du har fel om utsläppen

I SVT-programmet Köttets lustar påstås att köttkonsumtionen orsakar större utsläpp än den samlade transportsektorn. Men är det sant? Nej, det är snarare alternativa fakta. Det skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Programserien Köttets lustar med komikern Henrik Schyffert vållade inte den förväntade debatten om köttätandet och miljön. I sista avsnittets slutscen landar man hyfsat balanserat. Henrik Schyffert bjuder sina vänner på gryta med svenskt ekologiskt nötkött. Han har under programmets gång lärt sig att vara noga med vilket kött han äter.

För balansen i programmet svarade bland andra LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström och forskaren Christel Cederberg. Den senare förklarade i det tredje avsnittet att vi inte kan producera livsmedel på stora delar av de marker som i dag ger foder till idisslare. Alternativet är skog på stora arealer.

En del uppgifter i Köttets lustar kan man dock invända mot. I det första programmet påstås att köttkonsumtionen orsakar större utsläpp än den samlade transportsektorn.

Ackompanjerat av ödesmättad musik ur Mozarts dödsmässa Reqviem och med bilder av gigantiska feedlots från andra delar av världen framförs budskapet. Men är det sant? Nej, jag vill hellre beskriva det med ett aktuellt nyord; alternativa fakta.

Enligt FNs klimatpanel IPCC står fossila bränslen för tre fjärdedelar av klimatutsläppen. Forskning visar också att de största utsläppen av metan inte kommer från idisslarna. Den största källan är utvinning av olja, kol och fossilgas.

Den som vill ha motargument kan även studera Naturvårdsverkets rapporter om utsläppen i Sverige. Enligt dessa svarar jordbruket (arbetsmaskiner undantagna) för knappt 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav djurens matsmältning står för mindre än hälften. Det kan låta mycket, men mer än tre gånger den mängden kommer från inrikes och utrikes transporter…

En annan lek med siffror står miljöexperten Johan Kuylenstierna för. Det går åt 15 000 liter vatten för att producera ett kilo kött, hävdar han.

”15 000!” utbrister en förbluffad Henrik Schyffert. Men Henrik Schyffert kan vara lugn. Siffran är högst teoretisk och inkluderar även det vatten som i form av nederbörd faller ner på de åkrar där foder skördas. Men regnet skulle falla oavsett om grödan bärgades eller ej.

Vattnet ingår i kretsloppet. Det gör däremot inte de fossila bränslen vi tar upp från jordens inre. Det är mot användningen av dessa ansträngningar måste riktas.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen