Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 15 april 2016

"Övernitiska myndigheter hotar svensk odling"

Den 31 mars blev det tvärt nej från Kemikalieinspektionen, KemI. Ogräsmedlet Stomp beviljas inte ytterligare dispens och får alltså inte användas i svenska lök- och bönodlingar. Från odlarna på Öland - där det mesta av odlingen finns - är tongångarna upprörda. Löksådden är redan i jorden och odlingssäsongen blir med andra ord besvärlig.

Kerstin Davidson.
Kerstin Davidson.

Sedan 2010 är det LRF som har strävat med att söka dispenser för Stomp. För stora kemiföretag är Sverige en liten marknad, särskilt gäller detta vår relativt blygsamma odling av specialgrödor. När KemI meddelade avslag på tillverkaren BASF:s ansökan för sex år sedan bemödade sig bolaget inte att söka tillstånd i Sverige. Kvar blev möjligheten att söka dispens.

Beslutet om Stomp kan vara början till slutet för svensk odling, bedömer Agneta Sundgren, som arbetar med växtskyddsfrågor på LRF. Stomp är fortfarande godkänt i andra EU-länder. Agneta Sundgren befarar nu att fler förbud kan vara på gång. Näst i tur kan vara ogräsmedlet Fenix, använt i snart sagt alla konventionella odlingar av frilandsgrönsaker.

Tanken med EU: s växtskyddsregler var att vi skulle få samma regler som länderna i vårt närområde och att ett bekämpningsmedel som är godkänt i ett land ska vara godkänt i alla, förklarade EU-parlamentarikern Christofer Fjellner, m, i en debattartikel i förra veckans Land Lantbruk. Udden var riktad mot KemI.

Med ett övernitiskt KemI riskerar odling att flaggas ut. Om svensk livsmedelsproduktion ska öka, vilket är ambitionen i den kommande livsmedelsstrategin, måste myndigheter som KemI se till konsekvenserna för näringen av sina beslut. Likvärdiga villkor med konkurrentländerna är nödvändiga för tillväxt.

Det finns skäl att påminna om vad toxikologen Anneli Widenfalk, Livsmedelsverket, sa i en radiodebatt nyligen; väljer man svenskt får man en betydligt lägre exponering för rester av kemiska bekämpningsmedel.

Inte sällan blir det bästa det godas fiende. Om odling upphör i Sverige på grund av alltför strikta regler blir vi alltmer hänvisade till importvaror, vilka blivit producerade med mer kemisk bekämpning. Vad har vi då vunnit?

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen