Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 13 april 2018

”Postreformen drabbar företag på landsbygden”

Beslut som ger ökade kostnader och mer krångel sätter käppar i hjulen för landsbygdens företag, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Kerstin Davidson.
Kerstin Davidson.

Ett pressmeddelande från regeringen daterat 12 oktober 2017 är rubricerat: ”Regeringen moderniserar postlagstiftningen”. ”Vi vill skapa förutsättningar att säkra en god postservice i hela landet”, uttalar sig Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, i pressmeddelandet.

Man kan inte undgå att fundera över om detta är medvetna dimridåer. Bakom dessa formuleringar ligger nämligen beslutet att ändra postlagstiftningen så att brev inte behöver befordras inom ett dygn, i stället ska de komma fram inom 48 timmar. Det står nu klart vad som dolde sig bakom de välmenande orden. Beslutet drabbar framför allt landsbygden med sämre service även om regeringen påstår det motsatta. Och det finns företagare för vilka de extra 24 timmarna blir avgörande.

I pressmeddelandet tilläggs att ”i dagens samhälle kan många digitala tjänster ersätta övernattsbefordran”. Visst, både brev och exempelvis fakturor kan sändas digitalt och nå mottagaren på minuten. Men det gäller förstås inte försändelser med biologiskt material. För uppfödare av grisar och hästar är det nödvändigt att befordran av färsk semin fungerar snabbt. Det handlar om färskvaror som måste hållas kylda för att kvaliteten inte ska försämras. För grisuppfödaren Anniqa Nygård i Västerbotten och stuteriägaren Lena Zeiloth i Örebro, som Land Lantbruk skriver om, har regeringens beslut orsakat både besvär och ökade kostnader.

Anniqa Nygård och hennes man måste åka sex mil enkel resa till flygplatsen i Skellefteå för att hämta spermaleveranserna, en resa på i runda tal två timmar. Lena Zeiloth har tillsammans med andra stuteriägare tvingats skapa egna lösningar för leveranserna, vilket avsevärt fördyrar verksamheten.

I Skattebetalarnas VD Christian Ekströms debattartikel i förra veckans Land Lantbruk radade han upp regeringsbeslut som slår mot landsbygden. Det handlar bland annat om höjd bensinskatt, höjd fordonskatt och flygskatt.

Nu kan alltså även försämrad postservice läggas till raden av beslut som går på tvärs mot både livsmedelsstrategi och landsbygdsproposition. Ska de stolta målen om tillväxt nås måste det bli stopp för beslut som ger ökade kostnader och mera krångel för landsbygdens företag.

Relaterade artiklar

Till toppen