Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 14 december 2018

”Röj i regelfloran för tillväxt i lantbruket”

Mycket av regelkrånglet kan givetvis skyllas på EU: s jordbrukspolitik, men en hel del är också helsvenska påhitt. Det skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

FOTO: Lasse Modin

På en bild i förra veckans Land Lantbruk höll Anders Johannesson, tjänsteman på LRF, upp en tre meter lång lista. På listan fanns alla de regler som det svenska lantbruket måste förhålla sig till.

Det är naturligtvis orimligt, närmast groteskt. Mycket av regelkrånglet kan givetvis skyllas på EU:s jordbrukspolitik, men en hel del är också helsvenska påhitt.

I en färsk rapport från Tillväxtverket påpekas att nära hälften (45 procent) av de företagare i det gröna näringslivet som svarat på verkets enkät anser att lagar och regler är ett stort hinder för företagets tillväxt och utveckling. Det handlar om miljöregler, plan- och byggregler och branschspecifika regler.

Motsvarande siffra i svaren från företag i andra branscher är 24 procent. Som en följd av detta uppmanar Tillväxtverket regering och riksdag att utreda hur man kan förenkla för företagen inom de gröna näringarna.

Regelkrånglet är förstås ingen nyhet för Land Lantbruks läsare, det har diskuterats i åratal men mycket lite har hänt. I somras presenterade forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar” resultatet av djupintervjuer med lantbrukare och tjänstemän vid länsstyrelser.

I en projektrapport påtalas exempelvis att många lantbrukare anpassar sin djurhållning så att antalet djur ligger precis under gränsen för tillståndspliktig verksamhet. Detta eftersom det är dyrt, krångligt och mentalt påfrestande att söka tillstånd enligt Miljöbalken. Många oroar sig också för myndigheternas kontroller.

Det upplevs som att kontrollanterna söker fel, följden kan bli kostsamma sanktioner. Hårda sanktioner drabbar också dem som råkat rapportera in till djurdatabasen CDB någon dag försent, det är rent oskälig.

Den nationella livsmedelsstrategin, vars mål är tillväxt, har hittills inte satt särskilt många konkreta spår. Men menar politikerna allvar med tillväxtmålet kan det vara lämpligt att börja röja i regelfloran.

Projektet ”Byråkratin belastar och kostar”, som SLU, Växa och Hushållningssällskapet Halland står bakom, har en hel del goda förslag till förenklingar. Exempelvis pekar man på det regelråd som finns i Danmark. Rådet granskar nya regler med ett enda mål för ögonen; konkurrenskraft åt Danmark. Det är värt att ta efter.

LÄS MER: Krångliga regler dämpar växtkraften

Relaterade artiklar

Till toppen